Володимир Склокін

EN Read in English
Зображення користувача Володимир Склокін.
Написати листа
Історик
Харків, Україна

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Східноукраїнської філії Міжнародного Соломонового університету (Харків). У 2010 році в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію на тему «Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до імперського суспільства (1765-1798)». Стажувався в Інституті історії Університету імені А. Міцкевича в Познані, в Кембриджському та Гарвардському університетах. Основні наукові зацікавлення: соціяльна та культурна історія України XVIII-XIX ст., національні студії, теорія та історія історіографії. Працює над дослідженнями, що присвячені дискусіям про суспільну значущість історії в східноєвропейських та англо-американській історіографіях.

Список публікацій: 

Редаговані книжки:

Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження  з теорії знання про минуле / Пер.  В. Склокіна, ред. В. Склокіна та С. Трояна. Київ: Ніка-Центр, 2012.

Вжосек Войцех. Історія-культура-метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Пер. В. Сагана, С. Сєрякова та В. Склокіна, ред. А. Киридон, С. Трояна та В Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012.
 

Статті:

Суспільна значущість історії в сучасній Україні: деякі попередні міркування

Деколонізація східноєвропейської гуманітаристики: міркування про дослідження Еви Доманської // Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження  з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-Центр, 2012. С. 238-252.

Свобода від слова: міркування про сучасний стан української публічної мови

Початки українознавчих зацікавлень Джеймса Мейса // День. 17 лютого 2012, № 28-29

Рецензия на: Классика и классики в социальном и гуманитарном знании / Под. ред. И.М. Савельевой и А.М. Полетаева. M., 2009 // Ab Imperio. 2011. № 3. С. 410-416.

Recenzja na: Wrzosek W. O myśleniu historycznym. Bydgoszcz: Epigram, 2009. // Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne. Poznań, 2011. Vol. II. Ss. 190-194.

Після постмодернізму // Український гуманітарний огляд. Київ, 2010. Вип. 15. C. 9-23.

Рецензія на: A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography. Ed. by G. Kasianov and P. Ther. Budapest and New York, 2009 // Україна Модерна. Київ, 2010. Т. 6(17). С. 296-302.

Франклін Анкерсміт – теоретик ризикованої історіографії // Україна Модерна. Київ, 2009. Т. 4(15). С. 237-245.

Між історіографією та філософією історії. Рецензія на: Яковенко Н. Вступ до історії. Київ, 2007 // Cхід/Захід. Історико-культурологічний збірник. 2009. Т. 13-14. С. 370-377.

Соціальні перетворення в містах Слобідської України (80-90-ті рр. XVIII ст.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Київ, 2008. Т. 15. С. 115-130.

«Малоросійські» і «великоросійські» землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. // Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. Харків, 2006. Т. 12. С. 33-42.

Публікації