Владислав Берковський

Зображення користувача Владислав Берковський.
Написати листа
Архівіст
Київ, Україна

Член правління Спілки архівістів України, голова ради директорів Центральних державних архівів України. У 1995 – 2000 навчався на гуманітарному ф-ті Національного Університету «Острозька Академія», у 2000-2004 роках навчався в аспірантурі при кафедрі історії України Одеського Національного Університету ім. І.І.Мечникова. В 2006 при Інституті Історії Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні (Польща) захистив дисертацію "Handel Wołynia od początku XVI do połowy XVII wieku" (Торгівля Волині з початку 16 до середини 17 ст.), наук. керівник – проф. Вітольд Клачевський. З вересня 2006 по грудень 2009 працював керівником Виставкового центру Держкомархіву та ЦДА України при Центральному державному архіві вищих органів влади і управління України в м. Київ. З 2008 очолював науково-методичну раду ЦДАВО України. З 2010 працює директором Центрального державного архіву зарубіжної україніки.

Організації: 
Член Острозького науково-краєзнавчого товариства ім. кн. Острозьких, Українського Генеалогічного Товариства, Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України. З 2009 року входить до складу правління Спілки архівістів України. В березні 2010 року обраний головою Ради директорів Центральних державних архівних установ України. Член Пласту з 1995 року.
Публікації