Віталій Лисенко

Зображення користувача Віталій Лисенко.
Hауковець, викладач
Кривий Ріг, Україна

Історик, 2018 року закінчив аспірантуру на катедрі історії України та правознавства Криворізького державного педагогічного університету, нині методист Криворізького державного комерційно-економічного технікуму. Досліджує специфічні умови життя єврейства Східної Галичини та його етнополітичний розвиток у межах національної концепції «держава в державі» у міжвоєнний час.

Завершує кандидатську дисертацію на тему «Східна Галичина в концепціях українського, польського та єврейського національних рухів міжвоєнного періоду ХХ ст.». Серед найновіших публікацій — статті «Формування польської месіанської візії» («Зовнішні справи», 2017, № 8), «To the genesis of the “Jewish Piemont” in East Galicia» («Modern Science-Moderní Věda», 2017, № 6).

Список публікацій: 

Статті у фахових та зарубіжних виданнях України:

1.Лисенко В. Вплив революційних подій у Східній Галичині 1918-1921рр. на обґрунтування міжвоєнної месіанської візії галицького українства. Військово-науковий вісник. 2017.№ 28.С.97-109.

2.Лисенко В. Галичина в месіанській візії Ю. Пілсудського. Науково-теоретичний альманах «Грані».2017.Т.20.№ 7(147).С.39-44.

3.Лисенко В. Галичина у концепції польської месіанської візії. Емінак: науковий щоквартальник.2017.№ 3(19) (липень-вересень).С.19-24.

4.Лисенко В. Формування месіанської візії «Галичина – український П’ємонт» у другій половині ХІХ – першій половині ХХ ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць.2017.Вип.123(8).С.17-20.

5.Lysenko V. Formation of the Polish missian vision.UA Foreign Affairs.2017. Nr.8.P.19-23.

6.Lysenko V. To the genesis of the «Jewish Piemont» in East Galicia. Modern Science-Moderní Věda. Nr.6.2017.P.158-166.

7.Лисенко В. До проблеми трактування термінів «українська месіанська візія» та «польське месіанство» в науковій літературі. GLOBUS. Збірник наукових праць з історії та соціально-гуманітарних дисциплін. 2016. Вип.1 (14).С.62-68.

Публікації
Єврейська національна меншина, яка замешкувала терени Другої Речі Посполитої, була найбільшою в Центрально-Східній Европі і становила, за даними перепису 1921 року, 2,8 млн осіб — 10,4% від усього населення Другої Речі Посполитої. Зокрема, на північно-східних прикордонних землях вона складала 10,6% від загальної чисельности; на колишній підавстрійській частині польських земель — 9,7%, підросійській — 15,5%, пруській — 1,7% (у 1921 році, а за даними перепису 1931 року — 3,11 млн осіб; однак супроти загальної чисельности країни частка єврейського населення знизилась до 9,8% через низку причин). Саме тому відроджена Річ Посполита стала поліетнічною та поліконфесійною державою, а також отримала у «спадок» від країн-метрополій низку міжетнічних антагонізмів...