Світлана Одинець

Зображення користувача Світлана  Одинець.
Написати листа
Соціяльна антропологиня
Львів, Україна

Соціяльна антропологиня, дослідниця жіночої української міґрації в країнах ЕС, есеїстка, журналістка, кандидатка історичних наук (у галузі етнології), наукова працівниця Інституту народознавства НАН України. Найновіша стаття — «Caught between East and West: Ukrainian migration in the 21st century» (у співавторстві з Любов’ю Жизномірською) у збірнику «Handbook of Migration and Globalisation» (Cheltenham; Northampton: Edward Elgar Pub, 2018).

Публікації
Для розмови про цей текст із українською авдиторією є дві додаткові причини. Перша – це привід замислитися про основні наслідки українських міґрацій після 1991 року (з їхніми масштабами, за даними ООН, у 5,8 млн осіб станом на 2015 рік), а також про те, як може розвиватися наша міґраційна ситуація у найближчі роки або й десятиліття. Адже тему транснаціональних міґрацій із незалежної України не контекстуалізовано достатньою мірою ні в українському медійному просторі, де явище найчастіше зведено до дискурсу «заробітчанства», ні в академічному, де існують лише декілька національних досліджень і деякі спорадичні звіти міжнародних неурядових дослідницьких організацій (які, проте, не дають достатніх результатів для ширшого аналізу).