Олексій Панич

Зображення користувача Олексій Панич.
Написати листа
філософ, перекладач
Київ, Україна

Доктор філософських наук, професор, провідний науковий працівник НВО «Дух і Літера»

Список публікацій: 

2014

Статті

Церква – Університету: український контекст // Філософська думка (Київ), # 1 (2014).

Інтернет-публікації

Для чого університет, Критика (http://krytyka.com), 02/05/2014; http://krytyka.com/ua/solutions/opinions/dlya-choho-universytet

 

2013

Статті

Secular Age Again, або Новий еллінізм // Релігійні та позарелігійні стратегії розвитку культури: глобалізація, секуляризація, раціоналізація. Матеріали XXXII міжнародної науково-практичної конференції «Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості» (Донецьк, 2013), с. 27-29.

Природа, натура, єство, естество // Європейський словник філософій. Том 3. Київ: Дух і Літера, 2013. – С. 12-16.

Doxa і adoxastos у Секста Емпірика: подвійне заперечення та заперечення подвійності // Європейський словник філософій. Том 3. Київ: Дух і Літера, 2013. – С. 100-103.

«Теперішнє», «нинішнє», «настоящее» // Європейський словник філософій. Том 3. Київ: Дух і Літера, 2013. – С. 216-217.

Переклади

Європейський словник філософій: у 4 т. (*у співробітництві з групою перекладачів) (Київ: Дух і Літера, 2009-2013) – переклад і редагування перекладів основних статей з французької; переклад і редагування перекладів фрагментів європейської філософської класики з греки, латини, англійської, німецької, італійської, іспанської та російської

 

2012

Філософія вчинку Бахтіна в контексті антиметафізичних проектів пізньомодерної європейської філософії // Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінниця), № XXVII (2/2012), 110-122.

Термінологія природності в філософії Сковороди // Філософсько-етична спадщина Г.С.Сковороди та духовний світ сучасної людини. Збірка наукових праць III Міжрегіональної науково-практичної конференції 22-24 листопада 2012 року. – Донецьк: ДонНТУ, 2012. – С. 101-109.

Стан і перспективи українського антикознавства: круглий стіл «Філософської думки» // Філософська думка (Київ), # 1 (2012), 5-25. (*у співавторстві з А.Баумейстером, Ю.Вестелем та ін.)

«Категорії» 1-5: оригінал і три переклади // Філософська думка (Київ), # 1 (2012), 26-58. (*у співавторстві з Ю.Вестелем, І.Листопад)

Античне «епохе» і його модерні нащадки // Філософська думка (Київ), # 1 (2012), 77-101.

Переклади

Чарльз Больярд. Августин, Епікур та скептицизм стосовно зовнішнього світу // Філософська думка (Київ), # 1 (2012), 102-119.

Редагування перекладів

Ганс Ульрих Гумбрехт. Похвала спортивній красі. – К.: Дух і Літера, 2012.

 

2011

Статті

Подвійність реального: шлях від Лока до Барклі // Європейський словник філософій. Том 2. Київ: Дух і Літера, 2011. – С. 36-38.

Подвійність реального: шлях від Юма до Канта // Європейський словник філософій. Том 2. Київ: Дух і Літера, 2011. – С. 40-42.

Епістемологія та гносеологія // Європейський словник філософій. Том 2. Київ: Дух і Літера, 2011. – С. 91-92.

Тропи античні, тропи скептичні // Європейський словник філософій. Том 2. Київ: Дух і Літера, 2011. – С. 176.

«Класичний» і «класика»: про евристичну цінність субстантивації // Європейський словник філософій. Том 2. Київ: Дух і Літера, 2011. – С. 317-320.

Как принимали Заречную в Ельце, а Аркадину в Харькове (Чехов и провинциальный театр его времени) // «Как меня принимали в Харькове». А.П.Чехов и украинская культура. – К.: Русское слово, 2011, 154-161.

К вопросу о патриотизме // Русский язык и литература в учебных заведениях (Киев), № 5 (2011), 23-26.

Інтернет як засіб спілкування з Богом (до постановки проблеми) // Розвиток засобів комунікації як чинник трансформації сучасного релігійного життя (Донецьк, 2011), с. 153-155.

Джон Стюарт Міл і традиція аналітичної філософії / Філософська думка (Київ), № 3 (2011), 28-46.

Аналітична філософія в Україні: quo vadis? (*у співавторстві з А.Васильченком) / Філософська думка (Київ), № 3 (2011), 5-9.

Особливості емпіризму Джона Стюарта Мілла / Психологія і суспільство (Тернопіль), № 1 (2011), 66-72.

Розвиток номіналістичної філософії мови у Джона Стюарта Мілла / Наука. Релігія. Суспільство (Донецьк), № 1 (2011), 3-11.

Дейвід Х’юм і Джон Стюарт Мілл: традиція індуктивного аналізу каузальності / Гілея (Київ), спецвипуск (2011), 399-407.

Джон Стюарт Мілл про денотативну функцію мови / Гілея (Київ), № 2(44) (2011), 413-423.

Статус пізнавальних аксіом в епістемології Джона Стюарта Мілла / Гілея (Київ), № 1(43) (2011), 263-272.

Переклади

Майкл Потер. Народження аналітичної філософії / Філософська думка (Київ), № 3 (2011), 47-68.

Питер Крифт, Рональд К. Тачелли. Справочник по христианской апологетике (Симферополь: ДИАЙПИ, 2011). – 360 c.

Джонатан Сарфати. Величайший обман на Земле (Симферополь: ДИАЙПИ, 2011). – 416 с.

 

2010

Книги

Основы логики: пособие для верующих и неверующих. (*в соавторстве с C.Головиным) (Симферополь: ДИАЙПИ, 2010). – 264 с.

Нехорошие люди: об «отрицательных» персонажах в пьесах Чехова. (*в соавторстве с В.Звиняцковским) (Донецк: Норд-Пресс, 2010) – 148 с.

Статті

Емпірична теологія Джона Стюарта Мілла в історико-філософському контексті / Наука. Релігія. Суспільство (Донецьк), № 4 (2010), 51-56.

Співвідношення дедукції та індукції в логіці Джона Стюарта Мілла / Гілея (Київ), № 12(42) (2010), 276-285.

Переосмислення категорії реальності в європейській модерній філософії / Наука. Релігія. Суспільство (Донецьк), № 3 (2010), 37-44.

Джон Стюарт Мілл про сутність логіки та логічних законів / Інтелект. Особистість. Цивілізація (Донецьк), № 8 (2010), 462-473.

Переклад філософських термінів: філософія і технологія / Філософська думка (Київ), № 3 (2010), 32-48.

Джон Стюарт Міл проти Вільяма Гемілтона: боротьба за філософську спадщину британського емпіризму // Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінниця), № XXII (2/2010), 55-63.

Джон Стюарт Міл і Джордж Барклі: недосліджена лінія розвитку британського емпіризму // Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінниця), № XXII (1/2010), 75-85.

Талант і талан у художньому світі «Чайки» / Магія А.П.Чехова: матеріали міжнародної науково-мистецької конференції. (Київ, 2010), с. 47-50.

Інтернет-публікації

Vocabulaire européen des philosophies: le chantier de la version ukrainienne, Transeuropéennes (www.transeuropeennes.eu), 6/12/2010 ; http://www.transeuropeennes.eu/fr/articles/231/Vocabulaire_europeen_des_...

Переклади

Джонатан Сарфати. В соответствии с замыслом (Симферополь: ДИАЙПИ, 2010). – 308 с.

 

2009

Книги

Теорія культури. (Донецьк: Донецький національний університет, 2009). – 116 с.

Скептицизм в британській філософії Нового часу. (Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеню доктора філософських наук, Київ, 2009). – 28 с.

Статті

Про проблемність перекладу «belief» українською мовою (коментар перекладача) // Європейський словник філософій. Том 1. Київ: Дух і Літера, 2009. – С. 235-236.

Історія, поняття, досвід: три складові – три проблеми / Філософська думка (Київ), № 6 (2009), 121-131.

Чеховская профессура, или «Не делай себе кумира…» (*в соавторстве с В.Звиняцковским) / Диалог с Чеховым: сборник науч. трудов в честь 70-летия В.Б.Катаева (Москва, 2009), с. 175-188.

 

2008

Статті

История лакея, или "Поймешь ли ты души моей волненье" (*в соавторстве с В.Звиняцковским) / Canadian American Slavic Studies (США-Канада), т.42, № 1-2, 2008, 147-173.

 

2007

Книги

Розвідки з історії скептицизму в британо-американській епістемології. Частина перша: британська модерна філософія (Гоббс, Локк, Барклі, Х‘юм, Рід). (Донецьк: Донецький національний університет, 2007). – 524 с.

Введение в формальную логику: третье издание, исправленное. (Донецк: Гуманитарный институт Донецкого национального университета, 2007). – 144 с.

Статті

Chapter XII. Ukraine (*in co-authorship with J.Stetar) / The Rising Role and Relevance of Private Higher Education in Europe. (UNESCO-CEPES, 2007), c. 519-584.

Chapter Eleven. State Power in Legitimating and Regulating Private Higher Education: The Case of Ukraine (*in co-authorship with J.Stetar, A.Tatusko) / Private Higher Education in Post-Communist Europe: In Search of Legitimacy. (Palgrave Macmillan, 2007), c. 239-256.

 

2006

Книги

Введение в формальную логику: второе издание, исправленное и дополненное. (Донецк: Гуманитарный институт Донецкого национального университета, 2006). – 144 с.

Статті

О языковой тожсамості философа в современном society / Ідентичність у сучасному соціумі: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. (Донецьк, 2006), с. 68-70.

 

2005

Статті

Аналітична філософія Д.Е.Мура: неомодерн як реставрація філософських настанов модерну / Sententiae: Наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) (Вінниця), № XII (1/2005), 177-198.

Confronting Corruption: Ukrainian Private Higher Education (*in co-authorship with J.Stetar and C.Bin) / International Higher Education: The Internationally Circulated Newsletter of CIHE (Center for International Higher Education at Boston University), № 38 (2005).

Американська вища освіта як "практична філософія": світоглядний сенс і культурні обмеження / Американська філософія освіти очима українських дослідників. (Полтава, 2005), с. 125-127.

Частното висше образование в Украйна: дванадесет години на развитие (1991-2003) (*автори - Олексий Панич и Джоузеф Стетър) / Частните висши училища: митове и реалности. (София, 2005), с. 158-164.

 

2004

Книги

Методичні рекомендації щодо написання курсових та дипломних робіт за спеціальністю 7.020101 "Культурологія". (* загальна редакція; текст у співавторстві з Т.Давиденко, О.Дубовик та ін.) (Донецьк: Гуманітарний інститут Донецького національного університету, 2004). – 70 с.

Статті

Іммануїл Кант і Томас Рід про здоровий глузд та його місце у філософії / Філософська думка (Київ), № 5 (2004), 23-44.

Епістемологія раннього Х‘юма: деякі підсумки і перспективи / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 41 (2004), 16-29.

Томас Рід про походження та сутність модерного скептицизму: історико-філософські підсумки та пошук альтернативи / Нова парадигма. Альманах наукових праць (Запоріжжя), № 35 (2004), 23-34.

Інтернет-публікації

Evolution of Ukrainian Private Higher Education: 1991 – 2003 (*in co-authorship with Joseph Stetar) / Program for Research on Private Higher Education (PROPHE), 2004. http://www.prophecee.net

 

2003

Статті

Епістемологія раннього Х‘юма: розвиток скептичних мотивів / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 38 (2003), 59-72.

Томас Рід про походження та сутність модерного скептицизму: полеміка проти Дейвіда Х‘юма / Нова парадигма. Альманах наукових праць (Запоріжжя), № 34 (2003), 116-126.

Епістемологія раннього Х‘юма: розвиток агностичних мотивів / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 37 (2003), 3-17.

Істина та скептицизм в епістемології Джона Локка ("Нарис про людське розуміння") / Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровськ), № 22 (2003), 164-175.

Епістемологія раннього Х‘юма: апріоризм Х‘юма порівняно з апріоризмом Канта / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 36 (2003), 19-35.

Епістемологія раннього Х‘юма: belief як засіб подолання "почуттєвого атомізму" / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 35 (2003), 38-51.

Епістемологія раннього Х‘юма: аналіз поняття belief / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 34 (2003), 43-56.

Проблема скептицизму у філософії Джорджа Барклі: Стаття четверта / Філософська думка (Київ), № 5 (2003), 51-69.

Певність та її різновиди в епістемології Джона Локка ("Нарис про людське розуміння") / Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровськ), № 21 (2003), 87-98.

Проблема скептицизму у філософії Джорджа Барклі: Стаття третя / Філософська думка (Київ), № 4 (2003), 128-143.

Топос города в "Грозе" А.Н.Островского // Русский язык и литература в учебных заведениях (Киев), № 3 (2003), 7-10.

Томас Рід про походження та сутність модерного скептицизму: шлях від Локка до Барклі / Нова парадигма. Альманах наукових праць (Запоріжжя), № 32 (2003), 168-179.

Проблема скептицизму у філософії Джорджа Барклі: Стаття друга / Філософська думка (Київ), № 3 (2003), 122-135.

Епістемологія раннього Х‘юма: імовірність та певність, буття й мислення / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 33 (2003), 159-172.

Томас Рід про походження та сутність модерного скептицизму: шлях від Декарта до Ляйбніца / Нова парадигма. Альманах наукових праць (Запоріжжя), № 31 (2003), 81-95.

Проблема скептицизму у філософії Джорджа Барклі: Стаття перша / Філософська думка (Київ), № 2 (2003), 51-72.

Епістемологія раннього Х‘юма: від теорії ідей до ідеї каузальності / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 32 (2003), 33-47.

Томас Рід про походження та сутність модерного скептицизму: шлях від Платона до Декарта / Нова парадигма. Альманах наукових праць (Запоріжжя), № 30 (2003), 71-81.

 

2002

Книги

Введение в формальную логику. (Донецк: Донецкий гуманитарный институт Донецкого национального университета, 2002). – 136 с.

Статті

Річ та речовинність в філософії британського емпіризму / Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки, № 2 (2002), 201-213.

Епістемологія раннього Х‘юма: до постановки проблеми / Мультиверсум. Філософський альманах (Київ), № 31 (2002), 79-92.

Джерела та межі людського знання в епістемології Джона Локка ("Нарис про людське розуміння") / Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровськ), № 18 (2002), 148-159.

Слова, ідеї та сутності речей в епістемології Джона Локка ("Нарис про людське розуміння") / Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровськ), № 15 (2002), 126-137.

Контексты Бахтина / Диалог. Карнавал. Хронотоп (Россия), № 1 (38), 2002, 170-192.

Поняття "belief" в філософії Девіда Х‘юма / Філософська спадщина Г.С.Сковороди і сучасність. Матеріали IX Харківських міжнародних Сковородинівських читань (до 280-річчя Г.С.Сковороди). (Харків: ХНУ ім. В.Каразіна, 2002), с. 172-174.

"У Лукоморья дуб зеленый" (*в соавторстве с В.Звиняцковским) / Чеховиана. "Три сестры" – 100 лет. (Москва, 2002), с. 82-100.

Современные проблемы изучения и преподавания истории культуры / Мировая художественная культура: проблемы, поиски, открытия. (Донецк, 2002), с. 7-19.

 

2001

Статті

Поняття ідеї в епістемології Джона Локка ("Нарис про людське розуміння") / Філософія. Культура. Життя (Дніпропетровськ), № 13 (2001), 278-289.

Бахтин в кавычках и без / Диалог. Карнавал. Хронотоп (Россия), № 1 (34), 2001, 171-192.

Чотирибальна, дванадцятибальна… Як щодо N-бальної? / Дзеркало тижня (Київ), № 40 (364), 13-19 жовтня 2001, 13.

Епістемологічний скептицизм як основа політичної теорії Гоббса. Стаття друга. Віра та пізнання як суспільний процес / Схід (Донецьк), № 2 (39), 2001, 49-55.

Епістемологічний скептицизм як основа політичної теорії Гоббса. Стаття перша. Суспільний контекст теорії пізнання / Схід (Донецьк), № 1 (38), 2001, 51-56.

Епістемологічний скептицизм в філософії британського емпіризму / Праці наукової конференції Донецького національного університету за підсумками науково-дослідної роботи за період 1999-2000 р.р. (Філологія. Гуманітарний інститут. Педагогіка і психологія. Методика викладання). (Донецьк, Донецький національний університет, 2001), с. 112-113.

Культура та нація: деяка українська проблематика в контексті сучасного західного досвіду / Зміни у свідомості українського суспільства на зламі тисячоліть. (Київ, Відділ з питань освіти та культури Держдепартаменту США, Рада Міжнародних наукових досліджень та обмінів, 2001), с. 156-166.

 

2000

Статті

Рецензия: Радислав Лапушин. Не постигаемое бытие: опыт прочтения Чехова / Новый Журнал (Нью-Йорк, США), № 220 (2000), 301-306.

Постмодернизм как тип культурной установки (опыт типологического анализа) / Вестник Харьковского университета. Серия: теория культуры и философия науки. № 464. (Харьков, Харьковский национальный университет, 2000), с. 3-11.

Иное – другое – чужое: попытка типологизации культурных моделей / Международные чтения по теории, истории и философии культуры. № 8. Символы, образы и стереотипы: исторический и экзистенциальный опыт.  (Санкт-Петербург: Эйдос, 2000), с. 214-232.

История одного… человечества? (О щедринских глуповцах, коммунизме и Священном Писании) / Филологические исследования: сборник научных работ. (Донецк: Юго-Восток, 2000), с. 71-83.

 

1999

Статті

Скептицизм в новоевропейской философии: вчера, сегодня и... завтра? / Вестник Донецкого государственного университета экономики и торговли: серия гуманитарные науки, № 2 (1999), 44-49.

Возможен ли "диалог с метафизикой"? / Диалог. Карнавал. Хронотоп (Беларусь), № 1 (1999), 159-178.

Эстетика Пушкина в контексте развития европейской художественной культуры нового времени / А.С.Пушкин глазами современного музыканта: Сборник тезисов Всеукраинской научно-практической конференции вузов искусств. (Донецк: Донецка государственная консерватория им. С.С.Прокофьева, 1999), с. 2-6.

 

1998

Книги

История диалектики: диалектика в западноевропейской культуре. (Донецк: Донецкий гуманитарный институт, 1998). – 256 с.

"Медный всадник" А.Пушкина: от мифа к вымыслу. (Донецк: Донецкий гуманитарный институт, 1998). – 96 с.

Статті

Топика Петербурга в "Медном всаднике" А.Пушкина: к вопросу о литературных источниках пушкинского текста / А.С.Пушкин: филологические и культурологические проблемы изучения. (Донецк: Донецкий государственный университет, 1998), с. 70-72.

 

1997

Статті

Citizen and society (remark in discussion) / Kritika & Kontext (Bratislava), № 4 (1997), 12-15. (published in English and Slovak)

"Любовь к слову" и "любовь к мудрости" в мышлении М.М.Бахтина / Диалог. Карнавал. Хронотоп (Беларусь), № 3 (1997), 67-100.

Диалог и диалектика / Литературное произведение: слово и бытие. (Донецк: Донецкий государственный университет, 1997), с. 176-193.

Структура спеціальностей та освітніх рівнів у вищій освіті / Сучасні системи вищої освіти: порівняння для України. (Київ: Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 1997), с. 103-117.

 

1996

Статті

Передмова/Foreword / Проф. Джозеф Стетар. Оновлення та реформа вищої освіти: приватна вища освіта в Україні у 1991-1996 р.р. (Київ: USIS, Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні, 1996), с. 3-7.

"Любовь к Слову" и "любовь к Мудрости" в творческом наследии М.М.Бахтина / Наследие М.Бахтина и проблемы развития диалогического мышления в современной культуре. (Донецк: Донецкий государственный университет, 1996), с. 54-72.

Структура та класифікація вищої освіти в Україні: національні традиції та міжнародні стандарти / Порівняльний аналіз сучасних систем вищої освіти в реформуванні вищої школи України. Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. (Київ: Національний університет "Києво-Могилянська Академія", 1996), с. 103-117.

 

1994

Статті

Гуманітарна освіта та універсалії культури / Універсум (Львів), № 11-12 (1994), 34-35.

 

1993

Статті

'Гомо креатор' конфліктує з собою: Інтеграція шкільної освіти (версія культуролога) / Освіта (Київ), № 42-43, 24 листопада, 1993.

Введение в историю европейской культуры . Художественные картины мира. Литература. / Отв. ред. А.Панич (*в соавторстве с М.Гиршманом, А.Кораблевим и др.). (Киев: Министерство образования Украины, Институт системных исследований образования, Донецкий гуманитарный институт, 1993) – 76 с.

Трагедія французького класицизму: діяльнісний аналіз / Етичні та естетичні пошуки у світовій літературі. (Київ: Міністерство вищої освіти України, Донецький державний університет, 1993), с. 3-16.

"Поэзия философичнее и серьезнее истории": идея эстетичного целого в творческом наследстве О.Шпенглера и А.Чехова / Целостность литературного произведения и проблемы его анализа и интерпретации. (Донецк: Донецкий государственный университет, 1993), с. 18-21.

 

1992

Книги

Теоретическая поэтика и введение в анализ литературного произведения. (Донецк: Донецкий гуманитарный институт, 1992). – 76 с.

Методические рекомендации по курсу истории русской литературы второй половины девятнадцатого века. (Горловка: Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, 1992). – 24 с.

 

1991

Статті

Русская и мировая литература. Искусство чтения. Гуманитарная культура. Экспериментальная программа для 8-11 классов общеобразовательной школы с русским языком обучения (*в соавторстве с В.Звиняцковским, Ю.Петриком, А.Кораблевым) / Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины (Киев), № 12 (1991), 11-19; № 1 (1992), 24-32, 49.

"Не оправдать, простить", или Пробуждение совести: роман Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" / / Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины (Киев), № 10 (1991), 18-21.

Сон разума "на заре новой жизни": размышления про роман Чернышевского "Что делать?" и его место в школьной программе по литературе / / Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины (Киев), № 4 (1991), 2-8.

Тип "семейной женщины" в художественном мире Л.Толстого и А.Чехова (*в соавторстве с В.Звиняцковским) / Русский язык и литература в средних учебных заведениях Украины (Киев), № 3 (1991), 55-59.

К вопросу об исторической эстетике: "Старосветские помещики" Гоголя и "Душечка" Чехова / Эстетический дискурс: Семио-эстетические исследования в области литературы. (Новосибирск: Новосибирский государственный педагогический институт, 1991), с. 25-35.

Рецептивная установка античной трагедии / Целостность литературного произведения и проблемы его анализа. (Донецк: Донецкий государственный университет, 1991), с. 71-82.

 

1990

Книги

Рецептивная установка литературного произведения в русской прозе девятнадцатого века. (Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Киев, 1990). – 20 с.

Статті

Моральное и эстетическое в художественном мире гоголевской "Шинели" / Проблемы русской литературы. № 1 (55.) Львов, 1990, 27-34.

 

1989

Статті

Деятельностный принцип в эстетике как методологическая проблема теории литературы / Молодежи ученые и студенты - науке. (Кемерово: Кемеровский государственный университет, 1989), с. 6-9.

 

1988

Статті

Гоголевская традиция в прозе А.Чехова / Наследство Гоголя и современность. Часть 1. (Нежин: Нежинський государственный педагогический институт, 1988), с. 22-23.

 

1987

Статті

Роль художественного времени в организации установки читательского восприятия / Пространство и время в литературе и искусстве. Теоретические проблемы. Классическая литература. (Даугавпилс: Даугавпилский государственный педагогический институт, 1987), с. 23-24.

 

 

Організації: 
Дух і Літера
Публікації
Проєкт нової редакції Закону України «Про вищу освіту», що його подав народний депутат Віктор Балога, вже ухвалено в першому читанні, а отже, тепер можна внести лише «точкові» зміни, де вони можливі без зміни загальної архітектури проєкту. Він забезпечує більшу інтеґрацію національної системи вищої освіти в европейський освітній простір (за низкою напрямів); надання більшої автономії вищим навчальним закладам (за низкою напрямів); загальне впорядкування стосунків між засновником, керівником та колективом вищого навчального закладу незалежно від форми власности закладу; надання широких повноважень органам студентського самоврядування; низку позитивних змін щодо організації процесів ліцензування та акредитації освітньої діяльности (порівняно з нинішньою практикою)...