Марія Літовська

Зображення користувача Марія Літовська.
Написати листа
Україна

Статті у часописі «Критика»:

 

Вічний поклик соціялістичного реалізму 2008/9 (131)

 

 

 

Публікації
Позаяк соціялістичний реалізм було офіційно названо засадничим методом совєтської літератури, а будь-який новий твір розглядали з позицій нового методу, то широка читацька авдиторія сприймала його – і часто-густо сприймає дотепер – як єдиний притаманний совєтському мистецтву. Насправді часові межі совєтського мистецтва значно ширші від періоду тотального панування соціялістичного реалізму: його засадничу роль у мистецтві обмежено серединою 1930-х – серединою 1950-х років. Пізніше соціялістичний реалізм і далі існує найперше як інституційно підтримувана, але периферійна частина літературного процесу. У 1970–1980-х роках соц-арт, знову зактуалізував соцреалізм, деконструюючи його, пародіюючи та перекомбіновуючи його структурні елементи.