Лукаш Ясіна

Зображення користувача Лукаш Ясіна.
Написати листа
Історик, публіцист, коментатор
Варшава, Польща

Польський історик, публіцист і коментатор. Закінчив Люблінський католицький університет ім. Івана Павла ІІ, здобув докторський ступінь в Інституті польського мистецтва Польської Академії Наук. Доцент в Люблінському католицькому університеті, журналіст видання «Kultura Liberalna» (http://www.kulturaliberalna.pl). Найновіша публікація: Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. Lublin, 2010.

Список публікацій: 

Wyzwolenie (1968-1975) Jurija Ozierowa jako prezentacja oficjalnej wersji historii II wojny światowej w kinematografii radzieckiej. Lublin, 2007 (ISBN 9788360695098)

Emigracja z ZSRR i krajów postradzieckich do Izraela w latach 1989-2008. Zakres i oddziaływanie. Lublin, 2008. (ISBN 978-83-60695-18-0)

Polacy i Żydzi w czasie II wojny światowej w „Polin. Studies in Polish Jewry”. Lublin, 2006 (ISBN 83-60695-05-0)

(співавтор) Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Lublin, 2007 (ISBN 978-83-85854-90-6)

(співавтор) Polska i Europa Środkowo-Wschodnia we wspólnocie europejskiej. Lublin, 2008 (ISBN 978-83-85854-94-4)

Zakorzeniony kosmopolita. Ihor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. Lublin, 2010 (ISBN 976-89-60695-51-7)