Лєшек Колаковський

Зображення користувача Лєшек Колаковський .
Написати листа
Україна

польський філософ, попервах марксист, відтак критик марксизму, історик ідеї та релігії, есеїст, письменник, після 1968 року – політеміґрант, професор у Берклі й Оксфорді. Автор виданої в паризькій «Культурі» фундаментальної синтези з історії та теорії марксизму в трьох томах «Główne nurty marksizmu. Powstanie – rozwуj – rozkład» (1973), а також книжок «Kultura i fetysze» (1967), «Obecność mitu» (1972), «Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań» (1982), «Metaphysical Horror» (1988), «Moje słuszne poglądy na wszystko» (2000), «Mini wykłady o maxi sprawach» (2003), «Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania» (2009), «Sen» (2009) та інших.

 

Статті у часописі «Критика»:

Тези про надію і безнадійність 2010/5-6 (151-152)

У пошуках варавара (омани культурного універсалізму) 2001/9 (47)

Ілюзії деміфологізації 2000/11 (37)

 

 

Публікації
До природних тенденцій системи належить безперестанне редукування ролі експертів, особливо в економічній, соціяльній і культурній політиці. Ґрона експертів толерують остільки, оскільки вони не претендують на жодні права в ухваленні рішень, але навіть у такій, суто дорадчій функції, їх, як учить досвід, толерують неохоче, в міру можливости ліквідуючи або замінюючи імітованими тілами, заздалегідь підібраними за критерієм політичного сервілізму. Надання експертам хоч якоїсь справді вагомої ролі в ухваленні рішень так само було би зменшенням обсягу влади владного класу. Тому безпорадність, влада некомпетентних, марнотратство суспільної енергії та матеріяльних засобів немовби вбудовано в механізм правління, і їх не можна вважати його тимчасовими дефектами, які можна усунути в майбутньому.