Ілля Левченко

Зображення користувача Ілля Левченко.
Історик
Київ, Україна

Здобуває фах історика за спеціялізацією «американістика та європейські студії» у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Дослідник церемоніалу та етикету ранньостюартівської Англії (1603-1640). Цікавиться методологією історії, сучасним історіографічним процесом, взаємодією тексту й образу в джерелах. Найновіші статті – «Поняття «соборності» та «рідної мови» в контексті українського національного відродження (на прикладі світоглядів Олександра Кониського та Іллі Шрага)» (журнал «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта» №14, 2018); «Символіка Ордену Підв’язки як засіб репрезентації влади Джеймса VI&I Стюарта (за зображальними джерелами National Portrait Gallery) («Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія», 2019).

Список публікацій: 
Організації: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Відзнаки, нагороди, ґранти: 
Лауреат стипендії Президента України (2017, 2018). Учасник Міжнародної програми GLOBE (Таллін-Неліярве, 3-6 серпня 2016). Переможець Міжнародного етапу конкурсу учнівської та студентської творчости імени Тараса Шевченка (2018, 2019).
Наукові зацікавлення: 
Придворний церемоніял та етикет ранньостюартівської Англії. Ідеї Просвітництва і графіка Франсіско Гойї: текст і образ. Взаємодія тексту й образу в мистецтві. Екфразиси як джерело. Специфіка джерельної критики хужожньої літератури.
Рекомендую прочитати: 

Художня література:

Забужко, Оксана. 2009. Музей покинутих секретів. Київ: Факт.

Прохасько, Тарас. 2002. НепрОсті. Івано-Франківськ: Лілея-НВ.

Вітмен, Волт. 1969. Листя трави. Київ: Дніпро.

Микола Хвильовий. 1978-1986. Твори. У 5-ти томах. заг. ред. Г. Костюка.  Нью-Йорк; Балтімор; Торонто: Укр. вид-во «Смолоскип» ім. В. Симоненка.

Шекспір, Вільям. Гамлет, принц Данський. 

Леся Українка, драми "Оргія", "Кассандра", "Камінний господар", "На полі крови".

 

Філософія, історія:

Лессинг, Готфрид. 1953. Избранные произведения. Москва: Изобразительное искусство. 

Елиот, Томас. 1996. Назначение поэзии. Статьи о литературе. Киев: AirLand.

Яковенко, Наталія. 2005. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. Київ: Критика.

Берк, Пітер (упор.). 2010. Нові підходи до історіописання. Київ: Ніка-Центр.

Плохій, Сергій. 2015. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусії. Київ: Критика.

Лаппо-Данилевский, Александр. 1923. Методология истории. Петроград: Российская Государственная Академическая Типография.

Kissinger, Henry. 1994. Diplomacy. New York: Simon & Schuster.

Рекомендую подивитися: 

Ларс фон Трієр, "Меланхолія"

Горан Паскалєвіч, "Cabaret Balkan"

Публікації
Аби зрозуміти становище українських земель у контексті західноевропейської політики початку ХХ століття, варто звернутися до праці «Рік 1918. Київ» Дмитра Донцова — фігури, безумовно, значущої для України. Особливість книжки полягає в тому, що вона не є суто мемуарним джерелом, позаяк це не спогади, а передовсім щоденникові нотатки, нерідко писані, як зазначає автор, «уночі, похапцем, що зумовив тодішній скажений темп життя». А темп справді був прискорений, пов’язаний із державотворчими процесами та складними міждержавними відносинами: проголошенням незалежности, війною із РСФРР, перебуванням консула США Дуґласа Дженкінса в Києві (грудень 1917–1918), визнанням незалежности України з боку Франції (21.12.1917–03.01.1918), визнанням України з боку Великої Британії (23.12.1917–5.01.1918)...