Єгор Брайлян

Зображення користувача Єгор  Брайлян.
Історик
Київ, Україна

історик, дослідник Британської імперії, колоніалізму, глобальної історії.

Список публікацій: 

Янсен Я., Остергаммель Ю. Деколонізація: коротка історія (Є.Брайлян). // Український історичний журнал. – 2018. – № 2. – С. 203 – 209.

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EJRN&P21D...

Брайлян Є. Вплив колоніальної політики в Карибському басейні на вступ Великої Британії до ЄЕС (друга половина 1950-х – перша половина 1960-х рр.). / Є. Брайлян // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 53. – 2017. – С.150 – 157.

http://ethnic.history.univ.kiev.ua/upload/gallery/2017/141/24_%D0%B1%D1%...

Брайлян Є.  Стратегія економічного розвитку Британської Вест-Індії у 1930–1960-х рр. // Український історичний збірник. – 2017. – Вип. 19. – C. 258 – 272.

http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?I21DBN=EJRN&P21DB...

Brajlan I. Политическое развитие британских колоний в Карибском бассейне за Вестминстерской моделью (1931 – 1944 гг.) (на примере Ямайки). / I. Brajlan // Studia Warminskie. – № 52. – Olstyn, 2015. – S. 339 – 347.

http://www.studiawarminskie.uwm.edu.pl/assets/Artykuly/5.8-Brajlan.pdf

Braylyan Y. Emigration from British Caribbean to European Union (1945 – 1980) // Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 1. – K., 2015. – P. 118 – 134.

http://eustudies.history.univ.kiev.ua/emigration_from_caribbean_to_europe.html

Брайлян Є., Машевський О. Етнічний аспект британської колоніальної політики в Карибському басейні (XVII – XVIII ст.). / Є. Брайлян, О. Машевський // Етнічна історія народів Європи. – Вип. 43. – 2014. – С. 116 – 121.

http://ethnic.history.univ.kiev.ua/upload/gallery/2014/43/18_брайлян.pdf

Брайлян Є., Машевський О. Британсько-французьке суперництво в Карибському басейні у XVII-XVIII століттях / О. Машевський, Є. Брайлян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-51. – (Історія ; вип. 1 (119)).

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/host/10.23.10.100/db/ftp/visnyk/istoriya_119_2014.pdf

Брайлян Є. Федерація Вест-Індії (1958 – 1962 рр.) // Український історичний збірник. / Головний редактор Т. Чухліб; заступник головного редактора А. Блануца. – К.: Інститут історії України НАН України, 2014. – Вип. 17. – С. 352 – 359.

http://history.org.ua/LiberUA/green_2014_17/green_2014_17.pdf

Брайлян Є. Місцева колоніальна адміністрація в Британській Вест-Індії (XVII – перша третина XIX ст.) / Є. Брайлян // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2013. – Вип. 12. – С. 276 – 281.

http://catalog.library.tnpu.edu.ua/naukovi_zapusku/ukraine_europe/Zbirnyk12.pdf

Брайлян Є. Центральне колоніальне управління британськими колоніями в Карибському басейні за часів Старої Представницької Системи (XVII – перша половина XIX ст.) / Є. Брайлян // Всесвітня історія та актуальні проблеми міжнародних відносин: стат. та матеріали ІV Міжнар. наук.-прак. конф., присвяченої пам’яті професора Г. Л. Бондаревського (9–10 квіт. 2013 р., м. Луганськ) / Під ред. М. С. Бурьяна. – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2013. – С. 48 – 51.

Брайлян Є. Радянська історіографія британської колоніальної політики в Карибському басейні в 1931 – 1983 рр. // Шістнадцяті джерелознавчі читання. “Архівна наука і освіта в незалежній Україні”: матеріали Всеукраїнської наукової конференції 24 листопада 2015 р. КНУ. – К., 2015. – С. 57 – 59.

Брайлян Є. Історіографічні та методологічні підходи аналізу еміграції з Карибського басейну до країн ЄЕС (1950 – 1970 – і рр.) // “Європейські студії в Україні в підготовці магістрів державного управління: підвищення популярності та привабливості”: матеріали міжнародного семінару 30 вересня 2015 р. НАДУ. – К., 2016. – С. 80 – 85.

Проєкти: 
Науковий консультант разом К. Галушком (LIKБЕЗ. Історичний фронт, Інститут історії України НАНУ) видання Незалежність очима ТСН. – К., Основи, 2017. – 296 с.
Організації: 
Грудень 2013 р. – лютий 2014 р. – Заступник голови Наукового товариства студентів та аспірантів історичного факультету, лютий – травень 2014 рр. – в. о. Голови НТСА історичного факультету, грудень 2014 – грудень 2015 р. – перший заступник голови НТСА історичного факультету). Член робочої групи для зв'язків з громадськістю, ЗМІ та промоції досягнень історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (керівник групи к.і.н., доц. Ігнатенко І. В.) з березня 2015 р. Організатор значної кількості наукових заходів (конференції), брав активну участь в організації фестивалів “Мистецьке коло” та “Історичне коло (2015 р.). Верстка та редагування електронного наукового видання Європейські історичні студії у 2015 – 2016 рр. Член громадського просвітницького проекту LIKБЕЗ. Історичний фронт з 2016 р. (піар та зв’язки з громадськістю). Учасник всеукраїнських та міжнародних конференцій, форумів, круглих столів, серед яких Українсько-німецький методологічний семінар “Історична наука в умовах викликів сьогодення: глобальна історія і національні наративи” (12 травня, 6 жовтня, 12 жовтня 2017 р. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Фонд ім. Фрідріха Наумана, Інститут Східної і Південно-Східної Європи (м. Регенсбург)), 9 методологічний семінар Глобальна історія, національні наративи та професія історика з перспективи теорії й практики (19 жовтня 2017 р., Інститут історії України НАНУ), Transnational & Global History Seminar ‘Graduate Approaches to Global History’ at Pembroke College, Oxford on Friday 25 May 2018.
Відзнаки, нагороди, ґранти: 
Навчання за програмою Erasmus + (жовтень 2016 р. – березень 2017 р.) у Констанцському університеті (Федеративна республіка Німеччина) Переможець тревел-гранту Богдана Сольчаника (травень 2018 р.), за підтримки Кембриджського товариства України. Відзнака проректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Вижви С.А. червень 2014 р. Почесна грамота декана історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Патриляка І.К. квітень 2015 р.
Наукові зацікавлення: 
історія Британської імперії XVI – XX ст., колоніальна політика Великої Британії в Карибському басейні XVII – XX ст., глобальна історія, популяризація історичних знань, зовнішньополітична діяльність УСРР-УРСР, історична демографія Голодомору 1932 – 1933 рр.
Рекомендую прочитати: 
  1. Britain’s Experience of Empire in the Twentieth Century. / [Ed. by A. Thompson]. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 356 p. (Oxford History of the British Empire Companion Series)
  2. Darwin J. The Empire project. The Rise and Fall of the British World-System, 1830 – 1970. / J. Darwin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 800 p.
  3. Darwin J. Unfinished Empire: The Global Expansion of Britain. / J. Darwin. – New York: Bloomsbury Press, 2012. – 478 p.
  4. Hyam R. Britain’s declining empire: The Road to Decolonisation, 1918 – 1968. / R. Hyam. – L: Cambridge University Press, 2006. – 470 p.
  5. Hyam R. Understanding the British Empire. / R. Hyam. – New York, Cambridge University Press, 2010. – 552 p.
  6. Jansen J. C., Osterhammel J. Decolonization: A Short History. / [Tr. by J. Riemer]. – Princeton: Princeton University Press, 2017. – 272 p.
  7. Paul K. Whitewashing Britain. Race and citizenship in the postwar era. / K. Paul. – Ithaca and London: Cornell University Press, 1997. – 253 p.  
Рекомендую подивитися: 

Пишемо історію | Україна і світ. Листопад 2017 р.

https://www.youtube.com/watch?v=_jZfcAV2aUg

"Такая история" Королева Виктория и викторианство. Червень 2016 р.

https://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/28216--20062016.html

"Такая история" Судьба Марии Стюарт. Лютий 2016 р.

https://radio.vesti-ukr.com/broadcasts/history/23516.html

Публікації