Галина Яворська

Зображення користувача Галина Яворська.
Написати листа
Політологиня, мовознавиця
Київ, Україна

Доктор філол. наук, професор. Закінчила філологічний факультет Київського університету Т.Шевченка. Працювала в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституті україської мови НАНУ. Захистила кандидатську і докторську дисертації за спеціальністю "загальне мовознавство". З 2001 до 2010 була державним експертом Національного інституту проблем міжнародної безпеки. Отримала звання професора за спеціальністю "Національна безпека держави (політичні науки)". З 2010 до цього часу - головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень.
 

Список публікацій: 

Список основних публікацій доступний за цим лінком.

Основні монографії: Лексико-семантическая типология в синхронии и диахронии. – К., Наук. думка, 1992. – 108 с.;Прескриптивна лінгвістика як дискурс: Мова. Культура. Влада – К., ВІПОЛ, 2000. – 288 с.; Непевний об’єкт бажання: ЄВРОПА в українському політичному дискурсі. Видавничий дім Дмитра Бураго. Київ2010 (у співавторстві з О.В.Богомоловим).

Розділи у монографіях (вибірково): Генеза сучасних проблем нормалізації і кодифікації // Українська мова. Najnowsze dzieje języków słowiańskich. 1945–1995. – Opole, 1999. – S. 201–222;O podstawowych nazwach barw w języku ukraińskim (materiały do badań porównawczych // Studia z semantyki porównawczej. Nazwy barw. Nazwy wymiarów. Predykaty mentalne. Cz.1/ pod red. naukowa R. Grzegorczykowej i K.Waszakowej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. 2000. – S. 29-39; Дискурс и идентичность //Исламская идентичность в Украине. К: Стилос, 2006. Изд.2 доп. С. 126-159;Концептуализация ислама и мусульман: от реальности до виртуальности) //Исламская идентичность в Украине. К: Стилос, 2006. Изд.2 доп. С. 126-159;Україна – НАТО: сучасний стан відносин та перспективи розвитку /за заг. ред. О.С.Власюка та ін. Національний інститут проблем міжнародної безпеки. – К.: ПЦ “Фоліант”, 2008. – 352 с. ( у співавторстві);Європейський проект та Україна. Монографія. К.: НІСД, 2012. – 192 с. (співавт. А. Єрмолаєв, О. Литвиненко Б Парахонський та ін.); Крим і Донбас: ціна повернення. Монографія. Відп. Ред. В.П. Горбулін та ін. Київ, НІСД, 2015 (розділ 1 у співавторстві); Yavorska Galina, Zymovets Galyna. Motivational scenarios and semantic frames for social relations in Slavic, Romance and Germanic languages - friends, enemies, and others / Päivi Juvonen and Maria Koptjevskaja-Tamm (Eds.), The Lexical Typology of Semantic Shifts. Berlin et al.: Walter de Gruyter, 2016. Pp. 335-353

Проєкти: 
Останні проекти: EUROJOS (UMCS,Польща) (2010-2015); Crisis, Conflict and Critical Diplomacy: EU Perceptions in Ukraine and Israel/Palestine (Jean Monnet Centre) (2015-2017); RIDRU (University of Alberta http://ridru.artsrn.ualberta.ca/nationalities-culture-and-language-policies/cluster-members/galina-yavorska/).
Відзнаки, нагороди, ґранти: 
Орден княгині Ольги 3 ст. Ґранти - Open Society Institute, INTAS, Міжнародний фонд "Відродження", ДФФД та ін.
Наукові зацікавлення: 
Лексична семантика, типологія Соціолінгвістика, аналіз політичного дискурсу Безпекові студії, європейська інтеграція
Публікації
Брекзит не стільки руйнує ідею Європи, скільки не залишає ЄС вибору: проект може зберегтися лише за умови проведення докорінних структурних реформ та переосмислення його засад. На жаль, бачення напряму таких реформ у ЄС досі нема. Один із парадоксів нинішньої ситуації полягає в тому, що Німеччина та Франція, як фактичні лідери об’єднання, завжди обстоювали рух до більшої інтеграції всередині ЄС. Однак ця опція реформування наразі має вигляд неактуальної. Ефективність та можливість повернення до попередніх інтеграційних схем, зокрема до схеми Європи «двох швидкостей», у новій ситуації також здаються мало ймовірними. Це означає, що або Німеччина та Франція мають виробити кардинально нові підходи, або їм доведеться поступитися роллю лідерів в ЄС. Або – переформатований Європейський проект...