Навіґація за темамиЯк користуватись

Модерністська культура не раз зверталася до теми зіткнення «циві¬лізації» та «серця пітьми» — від од¬нойменного твору Джозефа Конрада до «Апокаліпсису» Френсиса Копполи. Це сутичка між накинутими ззовні правилами поведінки та ірра¬ціональною — часом блискучою, але зазвичай руйнівною — енергією са¬моствердження, притаманною зде¬більшого групам, периферійним щодо «цивілізації», але не вилученим із неї. Інакше кажучи, варвари ніколи не захопили б Римської імперії, якби не служили в римському війську. Історія війн, і взагалі історія, пев¬на річ, не закінчилася після Першої світової війни, коли культуртреґери-читачі Ніцше змагалися з «декадент¬ською» цивілізацією, периферією якої довго вважали Німеччину і, ширше, Центральну Європу, а ствер¬дилися там, зрештою, більшовики.