Навіґація за темамиЯк користуватись

Якого висновку доходить Лєнін? Того, що можна побудувати соціялізм в окремо взятій країні. Але він доходить іще й іншого висновку: що потім гасло «Соединённые Штаты Европы» треба буде замінити гаслом «Соединённые Штаты» усього світу. Це дуже чітке річище, в якому не можна рухатися «крок вліво – крок вправо». Треба рухатися тільки вперед, тільки в тому напрямку, який показали ці ідеологічні конструкти, попри бажання, прагнення і саме існування людей, які сповідують інші ідеології та цінності. Як на мене, ідея річища, метафора річища тут неправильна. Правильнішими є метафора океану і метафора маятника, який хитається туди-сюди. І тоді сьогоднішні антиглобалізаційні процеси є просто природною реакцією на глобалізаційні процеси, які відбувалися впродовж певного часу.
Модерністська культура не раз зверталася до теми зіткнення «циві¬лізації» та «серця пітьми» — від од¬нойменного твору Джозефа Конрада до «Апокаліпсису» Френсиса Копполи. Це сутичка між накинутими ззовні правилами поведінки та ірра¬ціональною — часом блискучою, але зазвичай руйнівною — енергією са¬моствердження, притаманною зде¬більшого групам, периферійним щодо «цивілізації», але не вилученим із неї. Інакше кажучи, варвари ніколи не захопили б Римської імперії, якби не служили в римському війську. Історія війн, і взагалі історія, пев¬на річ, не закінчилася після Першої світової війни, коли культуртреґери-читачі Ніцше змагалися з «декадент¬ською» цивілізацією, периферією якої довго вважали Німеччину і, ширше, Центральну Європу, а ствер¬дилися там, зрештою, більшовики.