Український науковий інститут Гарвардського університету

Український науковий інститут Гарвардського університету засновано у червні 1973 року. Інститут є дослідницьким осередком для студентів, аспірантів і дослідників, чиї інтереси зосереджено довкола української мови, літератури, історії, а також антропології, історії мистецтва, економіки, політології, соціології, теології та інших дисциплін. Засновник Інституту – сходознавець, історик, мовознавець Омелян Пріцак.