Український Гуманітарний Огляд

Мета піврічника «Український Гуманітарний Огляд» – зробити нормою наукового життя фахове публічне обговорення праць з історії, філософії, літературознавства, мистецтвознавства та етнології, котрі виходять у світ в Україні та за її межами. Матеріали альманаха – рецензії, огляди так званих basic books, новинки з наукового життя, інтелектуальні рефлексії з приводу тієї чи тієї дослідницької продукції, дискусії довкола неї, а також – у певних випадках – сумнівів щодо її фахової спроможності.

З першого номера альманах виходить у видавництві «Критика».

Статті

Писати історикові про простір та просторові уявлення якоїсь групи чи окремого індивіда сьогодні непросто з багатьох причин. Зокрема, дискусії про простір неодмінно зачіпають низку підтем (як-от: «нація та націоналізм», «ідентичність», «пам’ять», «геополітика»), вивчення кожної з яких має розпрацьовані методологічні засади та розлогі бібліографії. По-друге, те, що відомо історикові про організацію простору досліджуваної ним доби, не завжди збігається з тим, як бачили-відчували-переживали цей простір носії уявлень про нього. Відтак, існує черговий ризик – потрапити в пастку теоретичних моделей, слідування яким може викривити інформацію джерел, а отже, призвести до певної «штучності» дослідницького тексту.