Травень 2015

Декомунізаційні закони: пропозиція правок

Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
13
2497 переглядів

Пропоновані у порівняльній таблиці нижче правки мають на меті усунути загрози для основоположних прав людини та розвитку демократії, не зачіпаючи декомунізаційних процесів, що їх започатковує закон.

Ухвалена редакція Закону про засудження комуністичного та націонал-соціялістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаґанди їх символіки. Перекреслений текст ми пропонуємо вилучити Запропонована редакція Закону про засудження комуністичного та націонал-соціялістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаґанди їх символіки. Жирним виділено текст, який ми пропонуємо додати
Преамбула Преамбула

приймає цей Закон, яким засуджує комуністичний та націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначає правові основи заборони пропаганди їх символіки та встановлює порядок ліквідації символів комуністичного тоталітарного режиму.

...

ухвалює цей Закон, яким засуджує комуністичний та націонал-соціялістичний (нацистський) тоталітарні режими в Україні, визначає правові основи обмеження використання їх символіки з метою виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини.

...

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 1. Визначення термінів
2) пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів – публічне заперечення, зокрема через засоби масової інформації, злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення інформації, спрямованої на виправдання злочинного характеру комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьби проти учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, виготовлення та/або поширення, а також публічне використання продукції, яка містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

2) пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів – публічне заперечення, зокрема через засоби масової інформації, злочинів комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення інформації, спрямованої на виправдання злочинів комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, діяльності радянських органів державної безпеки, яка призводила до порушення прав людини або злочинів проти людства, а також публічне використання продукції, яка містить символіку комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, з метою виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати ці злочини;

Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

Додати:

5) злочинами комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні є:

а) дії, скеровані на виконання Постанови РНК РСФРР «Про Червоний терор» від 5 вересня 1918 року;

б) дії, арешти та вироки особливих нарад ОДПУ-НКВС й особливих трійок НКВС протягом усього часу їх існування;

в) Голодомор 1932–1933 років в Україні;

г) репресії проти членів сімей засуджених за «зраду батьківщини» 1937–1938 років;

ґ) вироки за «розстрільними списками» 1937–1938 років;

д) застосування тортур та катувань, а також інших заходів фізичного впливу, що їх здійснювали органи НКВС протягом усього часу їх існування;

е) підписання договору про ненапад між Німеччиною і таємного протоколу СРСР 23 серпня 1939 року;

є) масовий розстріл військовополонених польських офіцерів і цивільних осіб за рішенням Політбюро ЦК ВКП (б) від 5 березня 1940 року;

ж) масові депортації цивільного населення:

- виселення польських громадян з території Західної України в 1939–1940 роках;

- виселення кримських татар, греків, болгар, вірмен та інших народів у 1941–1945 роках;

- виселення українців у другій половині 1944-го – 1947 роках;

6) злочинами націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму є злочини проти людяності, вчинені у роки Другої світової війни, зокрема злочини, що їх здійснила організація «Вафен-СС», підпорядковані їй структури і ті, хто співпрацював із націонал-соціалістичним тоталітарним режимом.

Стаття 3. Заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється.

2. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки юридичною особою, політичною партією, іншим об’єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації та/або використання у назві символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови у реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян; відмови у реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

3. У разі невиконання юридичними особами, політичними партіями, іншими об’єднаннями громадян, друкованими засобами масової інформації вимог цього Закону їх діяльність/випуск підлягає припиненню в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади,який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань або іншого уповноваженого органу державної влади.

4. Рішення щодо невідповідності діяльності, найменування та/або символіки юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян вимогам цього Закону приймає центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

5. Політичні партії, обласні, міські, районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом політичної партії, щодо яких центральним органом виконавчої влади,який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань, прийнято у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку рішення щодо невідповідності їх діяльності, найменування та/або символіки вимогам цього Закону, не можуть бути суб’єктом виборчого процесу.

Стаття 3. Заборона пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки визнається наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та забороняється.

2. Пропаганда комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки юридичною особою, політичною партією, іншим об’єднанням громадян, друкованим засобом масової інформації та/або використання у назві символіки комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів є підставою для відмови у реєстрації та/або припинення діяльності юридичної особи, політичної партії, іншого об’єднання громадян; відмови у реєстрації та/або припинення випуску друкованого засобу масової інформації.

3. Рішення про відмову у реєстрації або про припинення діяльності юридичних осіб, політичних партій, інших об’єднань громадян, друкованих засобів масової інформації на підставі цього Закону виноситься (ухвалюється) в судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику з питань державної реєстрації юридичних осіб, реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, громадських спілок, інших громадських формувань або іншого уповноваженого органу державної влади.

Стаття 4. Заборона використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, у тому числі сувенірної, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України заборонено.

2. Зазначена вище заборона щодо виготовлення символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму не поширюється на випадки виготовлення такої символіки для її подальшого використання з метою, зазначеною у частині третій цієї статті.

3. Заборона не поширюється на використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму в експозиціях музеїв, тематичних виставках, наукових, навчальних посібниках, підручниках та інших матеріалах освітнього і наукового характеру (за умови, що це не призводить до заперечення злочинного характеру комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років, злочинного характеру націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму), під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб, на надгробках, пам’ятниках та пам’ятних знаках, розташованих на території кладовищ (цвинтарів), під час викладення або реконструкції (зокрема історичної) історичних подій, а також на колекціонування такої символіки.

Стаття 4. Заборона використання та пропаганди символіки комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, символіки націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України з метою виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини заборонено.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131 із наступними змінами):

частину першу статті 969 після цифр «436,» доповнити цифрами «436-1»;

статтю 436-1 викласти у такій редакції:

«Стаття 436-1. Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

1. Виготовлення, поширення, а також публічне використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, у тому числі сувенірної, публічне виконання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних радянських республік або їх фрагментів на всій території України, крім випадків, передбачених частинами другою і третьою статті 4 Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», –

караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, –

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.»;

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2. Внести зміни до таких законів України:

1) у Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 – 26, ст. 131 із наступними змінами):

частину першу статті 969 після цифр «436,» доповнити цифрами «436-1»;

статтю 436-1 викласти у такій редакції:

«Стаття 436-1. Публічне заперечення чи виправдання злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, пропаганда неонацистської ідеології, виготовлення та (або) розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються злочини комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Публічне заперечення чи виправдання злочинів комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, використання їхньої символіки з метою виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини, розповсюдження матеріалів, у яких виправдовуються їхні злочини, а також пропаганда неонацистської ідеології, -

караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, із конфіскацією матеріалів, що виправдовують злочини комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, –

караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією матеріалів, що пропагують чи виправдовують злочини комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, засобів їх виготовлення та розповсюдження.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2) у Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2014 р., № 5, ст. 62):

частину першу статті 5 доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки.»;

статтю 9 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«У символіці політичної партії не може використовуватися символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».

У зв’язку з цим, частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою і п’ятою.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

2) у Законі України «Про політичні партії в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118; 2014 р., № 5, ст. 62):

частину першу статті 5 доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9) пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, а також використання їх символіки з метою виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати їх злочини»;

статтю 9 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«У символіці політичної партії не може використовуватися символіка комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, якщо таке використання має на меті виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або з метою заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини».

У зв’язку з цим частини третю і четверту вважати, відповідно, частинами четвертою і п’ятою.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

5) статтю 2 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах пропагувати комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їх символіку.».

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

5) статтю 2 Закону України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; із змінами, внесеними Законом України від 16 травня 2013 року № 245-VII) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

«Інформаційні агентства не мають права у своїх матеріалах пропагувати комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими, а також використовувати їх символіку, якщо таке використання має на меті виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або мету заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини».

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

6) статтю 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) доповнити новою частиною другою такого змісту:

«2. Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечується або виправдовується злочинний характер комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років в Україні, злочинний характер націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, створюється позитивний образ осіб, які займали керівні посади у комуністичній партії починаючи з посад секретаря районного комітету і вище, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР),інших радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та культури),працівників радянських органів державної безпеки, виправдовується діяльність радянських органів державної безпеки, встановлення радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, боротьба проти учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті.».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

6) статтю 9 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 18, ст. 155 із наступними змінами) доповнити новою частиною другою такого змісту:

«2. Мовник не має права розповсюджувати аудіовізуальні твори, у яких заперечуються або виправдовуються злочини комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років в Україні, злочини націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму».

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

частину сьому статті 8 доповнити реченням такого змісту:

«Забороняється використовувати в назві юридичної особи символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;».

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

7) у Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

частину сьому статті 8 доповнити реченням такого змісту:

«Забороняється використовувати в назві юридичної особи символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, якщо таке використання має на меті виправдати, схвалити чи відновити згадані режими або мету заперечити, применшити чи виправдати їхні злочини».

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

14. у Законі України «Про вибори народних депутатів України» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 10-11, ст. 73 із наступними змінами) частину першу статті 60 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) висування кандидата (кандидатів) у депутати відпартії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їх символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення щодо невідповідності її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»;»;

Пояснення:

Подібні зміни вносяться через зміни до Конституції. Стаття 76 Конституції називає вичерпний перелік вимог до кандидатів. Якщо кандидат публічно заперечуватиме злочини комуністичного чи нацистського режимів, такі його дії підпадатимуть під кримінальну заборону відповідно до статті 4361 Кримінального Кодексу України, проти нього має бути порушено справу і у випадку визнання його винним,  буде застосовано положення Конституції щодо судимості кандидата на посаду народного депутата: «Не може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку».

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

15) у Законі України «Про вибори Президента України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 14, ст. 81 із наступними змінами) частину першу статті 52 доповнити пунктом 8 такого змісту:

«8) висування кандидата на пост Президента України відпартії, яка здійснює пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, їх символіки та щодо якої в установленому Кабінетом Міністрів України порядку прийнято рішення щодо невідповідності її діяльності, найменування та/або символіки вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»;»;

Пояснення:

Подібні зміни вносяться через зміни до Конституції. Стаття 103 Конституції називає вичерпний перелік вимог до кандидатів на посаду Президента України.

Сторінки3

Автори

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.