Книжкові рецензії

・ Січень 2002
Анотована розвідка з історії модерністської поезії – це перша частина майбутньої кількатомної...
・ Січень 2002
Ця книжка – результат тривалої дослідницької роботи колективу працівників Світового банку, який,...
・ Січень 2002
Нове число часопису відкриває розлоге інтерв’ю: Василь Габор цікавиться думкою Віктора Неборака про...
・ Січень 2002
Перший цьогорічний випуск відкривається офіційними матеріялами, пов'язаними з відзначенням у...
・ Січень 2002
Останнє тогорічне число журналу «Слово і час» відкриває стаття Євгена Нахліка про літературно-...
・ Січень 2002
Нове цьогорічне число часопису відкривається інтерв’ю, що його Валентина Овод узяла у Володимира...
Новинка
Йоханан Петровський-Штерн
0
19.90 дол.
Наявне
・ Січень 2002
Уславлений французький філолог-структураліст, критик і літературознавець Цвєтан Тодоров так...
・ Січень 2002
Письменник запрошує читача до діялогу про вічні проблеми, які хвилюють дорослих і дітей. У велику...
・ Січень 2002
«Vita brevis» є нібито перекладом листа, що його написала жінка на ім’я Флорія Емілія до свого...
・ Січень 2002
До книжки ввійшли друковані за прижиттєвими джерелами «авантурний роман» «Пригоди Мак-Лейтона,...
Редакція Критики ・ Січень 2002
Книжку Аркадія Любченка складає відтворювана за прижиттєвими виданнями мала проза – двадцять новел...
・ Січень 2002
Цю ґрунтовну монографію, яку видав у світ Інститут канонічного права, присвячено дослідженню...
・ Січень 2002
Курс лекцій, що його підготувала львівський соціолог Наталія Черниш, виходить уже другим виданням (...
・ Січень 2002
Шостий випуск «УГО» традиційно відкривають проблемні рецензії на історичні та культурологічні...
・ Січень 2002
Відомий український історик, голова Товариства дослідників Центрально-Східної Європи, професор...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
Двотомне довідкове видання, що його підготував колектив працівників Інституту російської літератури...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
У публікації на першій сторінці чергового номера «Літератури плюс» відлунюють події 11 вересня...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
Дотепні спогади маловідомого у нас Ґеорґа Дроздовського про довоєнний побут у Чернівцях продовжують...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
П’єси й оповідання Артура Шніцлера – уславленого віденського літератора «сецесійної» доби, який...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
Доцент Чернівецького університету доктор Раймунд Фрідріх Кайндль за цісарської доби зажив слави...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
1938 року, коли молодий швейцарець Дені де Ружмон (згодом – фаховий європейський інтелектуал і...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
«Придорожний песик» (1998), одна з останніх книжок Чеслава Мілоша, іронічного нобеліата,...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
Бібліографічний покажчик містить опис близько 600 різножанрових публікацій, у яких відображено зв’...
Редакція Критики ・ Листопад 2001
Цей покажчик поступається «франківському» в репрезентативності й ретельності опрацювання джерел,...

Сторінки130

Розділи рецензій