Науковий керівник Григорій Грабович; редактор-упорядник Степан Захаркін. Відкритий архів І

Квітень 2005
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
461 переглядів

Київ: Критика, 2004.

Щорічник «Вiдкритий архiв», якого започаткувала в рамках однойменного науково-видавничого проєкту «Критика», є спецiялiзованим виданням, присвяченим проблемам формування й наукового освоєння джерельної бази iсторiї української культури ХІХ–ХХ сторiч.

Маґiстральна iдея щорічника, як i однойменної книжкової серiї, полягає в тому, щоб, з одного боку, явити багатий потенцiял, який українська культура нагромадила за останнi два сторiччя, i перспективнiсть його дослiдницького опрацювання, а з другого боку – виявити можливостi сучасного українського джерелознавства в iсторико-культурнiй царинi. Редакцiя переконана, що цi можливостi є значними, але не зреалiзованими вповнi через брак iнституцiйної пiдтримки, зокрема через вiдсутнiсть в Українi продовжуваних видань вiдповiдного профiлю. Спробою такого видання i є «ВА».

Зрозумiло, «ВА» постає не на порожньому мiсцi. Вiн продовжує справу, яку розпочали понад столiття тому «Записки НТШ», «Киевская старина» та iншi видання, що засвiдчили високий рiвень тодiшнього українського джерелознавства. Сприяти вiдродженню цих традицiй – одне iз завдань, якi ставить перед собою редакцiя щорічника.

Прагнучи залучити найкращих українських фахiвцiв, редакцiя водночас розраховуватиме на спiвпрацю з колеґами з-за кордону, розглядаючи «ВА» як спробу альтернативного джерелознавства iсторiї модерної української культури спiльними зусиллями вiтчизняних i зарубiжних дослiдникiв.

Головним критерiєм у доборi матерiялiв для «ВА» є дослiдницький професiоналiзм. Занепокоєна падiнням якости дослiдницької продукцiї у багатьох галузях українiстики, зокрема в публiкацiйнiй практицi, редакцiя збiрника дбатиме про повернення гiдних української науки високих академiчних стандартiв.

У першому томi вміщено розвідки двадцяти восьми авторiв з України, а також із Канади, Росії та США. Матерiяли збiрника репрезентують усi перiоди iсторiї української культури вiд 1820-х рокiв до останнiх десятилiть минулого сторiччя. У центрi уваги дослiдникiв – етапнi iсторико-культурнi явища: харкiвський гурток Ізмаїла Срезневського, Шевченко, Кулiш, петербурзька «Основа», Коцюбинський, доба модерну, культурне життя мiжвоєнної української емiґрацiї. Географiчно матерiяли охоплюють Київ i Київщину, Полтавщину, Слобожанщину, Чернiгiвщину, Галичину. Окремі публiкацiї стосуються зв’язкiв української культури з культурами iнших народiв, передовсiм росiйською та французькою.

 

Зміст

Григорiй Грабович. Джерела та контексти   7

Від редактора   15

Тарас Кознарський. Ефемери та химери: про альманах «Эфемериды» та українські проєкти 1830-х років   23

Эфемериды, издаваемые И. Срезневским и И. Росковшенковым. Часть 1, книга 1 (Харьков, 1831). Публiкацiя Тараса Кознарського; коментарi Миколи Дмитренка, Степана Захаркiна, Тараса Кознарського, Юрiя Мосенкiса, Натальї Хохлової та Володимира Шаблiовського   67

Микола Павлюк. Шевченко та Айвазовський   125

Петро Ротач. Полтавські краєзнавчі видання ХІХ ст. та їхні автори   135 

Наталья Хохлова. Діяльність Андрєя Муравйова в Києві   144

Андрей Муравьёв. Мои воспоминания. <Заключительная часть>. Публiкацiя Натальї Хохлової; коментарi Михайла Кальницького та Натальї Хохлової   204

Ксеня Кебузинська. «Mazeppa» Марі де Ґранваль на французькій оперній сцені   245

Борис Черняков. Михайло Коцюбинський та Олекса Грищенко: грані творчого спілкування   285

Листи Михайла Коцюбинського до Олекси Грищенка (1908-1909). Публiкацiя, коментарi Бориса Чернякова   299

Петро Ротач. Микола Філянський та Алєксєй Чельцов: з історії знайомства  305

Листи Миколи Філянського до Алєксєя Чельцова (1921). Публiкацiя, коментарi Петра Ротача   312

Олена Кiс-Федорук. З історії взаємин Павла Ковжуна та Миколи Вороного   315

Листи Павла Ковжуна до Миколи Вороного (1922). Публiкацiя, коментарi Олени Кiс-Федорук   332

Василь Мисик. Згадка про В. Є. Свідзінського. Вступне слово, публiкацiя, коментарi Елеонори Соловей   346

Боріс Пастернак про Шевченка: невідомі рядки. Вступне слово, публiкацiя, коментарi Марiї Рашковської   350

Юрiй Мосенкiс. З історії сприйняття наукової творчости академіка Ніколая Марра в Україні   357

Венiямiн Еппель. З нових матеріялів до словника українських псевдонімів  417

Олесь Федорук. Пантелеймон Куліш. Бібліографія літератури (1989-2002)   453

Володимир Яцюк. Про назви і зміст деяких творів Шевченкової графіки   577

Володимир Яцюк. Мистецька спадщина Шевченка в робочому зошиті «Шевченківської енциклопедії»   584

Вiктор Дудко. Оголошення про вихід у світ чисел журналу «Основа»   593

Вiктор Дудко. Леонід Глібов - автор російських часописів середини 1860-х років   600

Антон Смоляр. Перший друкований відгук про поезії Володимира Самійленка   605

Степан Захаркiн. Доповнення до бібліографії публікацій Сергія Гілярова   608

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Тамара Малярчук)   617

Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України (Степан Захаркiн)   620

Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України (Олександр Дзьобан)   629

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (Ігор Лосiєвський)   633

Львівський літературно-меморіяльний музей Івана Франка (Олександра Стець)   636

Поповнення костомаровської збірки в Національному музеї Тараса Шевченка (Тетяна Петрик)   637

Особовий фонд Федора Шевченка в Інституті рукопису Національної бібліотеки України (Ірина Корчемна)   638

Абрамові Гозенпуду - 95 (Олена Зiнькевич)   642

Юрієві П'ядику - 95 (Сергiй Бiлокiнь)   644

Мирославові Морозу - 80 (Олена Луцишин, Степан Захаркiн)   646

Покажчик імен   651

Покажчик географічних назв   705

Покажчик назв перiодичних і продовжуваних видань   721

Список ілюстрацій   736

Список скорочень   741

Про авторів   744

Summary   747

 

Категорiї: 

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Розділи рецензій