Сергей Васильев. Псковская Судная грамота и I Литовский Статут: Опыт сравнительного исследования терминологии законодательных памятников

Серпень 2014
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
308 переглядів

Москва: Квадрига, 2011.

В основі монографії петербурзького дослідника Сєрґея Васільєва — вивчення Псковської Судової грамоти (ПСГ) — пам’ятки XIV–XV століть, у якій відображено і риси ранньосередньовічного общинного устрою, і новації, пов’язані з розвитком феодальних взаємин. Автор зіставляє її з Першим Литовським статутом 1529 року (І ЛС), що демонструє еволюцію західно-руського (на землях Великого князівства Литовського) права XIV — початку XVІ століття. ПСГ натомість дає поле для дослідження розвитку східно-руського права в землях, які не потрапили під владу ВКЛ.

Васільєв розглядає проблему в контексті юридичної термінології, долучаючи до аналізу не лише ПСГ та І ЛС, а й широкий комплекс головних пам’яток середньовічного права південних і західних слов’ян, що уможливило низку цікавих і тонких спостережень. Скажімо, вельми важливим є твердження про захист «старини» як засобу боротьби з чужими впливами закордонної експансії.

Свою працю дослідник вибудував на зіставленні окремих термінів двох правових пам’яток. У першому розділі він визначає загальні та спільні терміни ПСГ і І ЛС (як-от «сябри», дворянин, пристав, сутяжники, позовниця, сочить-сок-сочіння, ізвод-звод). Також проаналізовано терміни кримінального (головщина, бой, разбой, наход, грабіж) і фінансового (пенязі) характеру.

Другий розділ присвячено аналізові термінології законодавчих пам’яток крізь призму джерелознавства. Зокрема, розглянуто такі проблеми, як давньоруський правовий спадок у ВКЛ, Руську Правду як можливе джерело ПСГ і І ЛС. Чимало уваги присвячено попередньому законодавству, судовим прецедентам, звичаєвому праву як джерелу ПСГ та І ЛС. Ориґінальним є звернення до «національного питання» в джерелознавстві І ЛС. Завершує розділ окремий фраґмент про роль ПСГ та І ЛС серед пам’яток слов’янського права. Автор також розробив важливий для розуміння термінів порівняльний термінологічний словник ПСГ і І ЛС.

Підсумковий висновок Сєрґея Васільєва «про паралельний розвиток правових відносин та інститутів у XIV–XVІ століттях» здається доволі обґрунтованим. Спорідненість ПСГ і І ЛС не вичерпується подібністю термінології. На авторову думку, чимало спільних рис є в судоустрої та судовому провадженні. Та водночас цей висновок ставить перед автором нові завдання: скажімо, слід уточнити, якими є конкретні особливості східно-руського та західно-руського права.

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Схожі рецензії

Василь Кононенко ・ Серпень 2018
Великий масив насамперед польськомовних документів за 1652–1654 роки проливає світло на події в...
Орися Грудка ・ Квітень 2018
У Сатеровому трактуванні сумнів Заходу стосувався самого стрижня сучасної Росії: абсолютного...

Розділи рецензій