Всеволод Речицький. Проект Конституції України – 2009. Перспектива прав людини

Жовтень 2009
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
453 переглядів

Харків: Права людини, 2009.

Проєкт нової Конституції України, що з’явився завдяки творчим зусиллям Харківської правозахисної групи й зокрема Всеволода Речицького, навіть за структурою суттєво відрізняється і від чинного Основного Закону, і від конституційних проєктів, що їх пропонують різні політичні сили. Відмінність помітно вже в преамбулі, яка віддає прероґативу ухвалення Конституції безпосередньо єдиному суб’єктові установчої влади – Українському народові. Відмінною є й ідеологія цього тексту. Зокрема, загальні засади нової Конституції України, окрім оновлених чинних норм, містять такі: визнання волі народу найвищим владним політичним авторитетом, а Конституції України найвищим правовим авторитетом; визнання свободи народу головною метою Конституції (і відповідна конкретизація цієї норми з визнанням ринкової економіки уособленням засад економічної свободи, демократії – уособленням засад політичної свободи, а недоторканности приватного життя – уособленням засад особистої свободи); закріплення права народу на демократичне повстання (!); положення про вільний рух осіб, товарів, послуг і капіталів тощо.

Як зазначає Речицький, засади цього проєкту сперто на світоглядні позиції, взоровані на універсальні закономірності конституціоналізму ліберально-демократичного зразка. Які саме джерела використано в розробці того чи того положення, зазначено в авторових постатейних коментарях. Положення проєкту щодо принципу верховенства права в Україні вочевидь будуються на концепції правової держави (без урахування прийнятої у країнах англосаксонської правової сім’ї концепції верховенства права, яка останнім часом привертає все більшу увагу українських вчених-конституціоналістів) і тому набувають позитивістського забарвлення. Застосування ж слова «Закон» з великої літери в нормі, що передбачає підкорення суддів лише Закону, навряд чи дозволяє сприймати його в значенні родового поняття – поняття права. Не зовсім обґрунтованим (особливо в світлі аналізу розділу про права й основоположні свободи) виглядає фактичне закріплення примату національного права над міжнародним через безумовну заборону укладати міжнародні договори, що суперечать Конституції України.

Конституційний проєкт від Харківської правозахисної групи передбачає запровадження двопалатного парламенту, змішану форму правління з наближенням до моделі сильного президента (як каже сам автор, статус Президента України за проєктом нагадує його статус за чинною Конституцією України в редакції до 2004 року). Коментарі до відповідних розділів містять доволі інформативний компаративний аналіз, яким обґрунтовуються певні зміни в статусі вищих органів державної влади. Новели містяться і в розділах, присвячених функціонуванню судових та правоохоронних органів – зокрема, стосовно складу й компетенції Конституційного Суду України, функцій прокуратури України, статусу поліції тощо.

Зважаючи на профіль діяльности ХПГ, закономірно, що особливу увагу в проєкті приділено вдосконаленню прав, основоположних свобод та обов’язків, зокрема, з урахуванням вимог міжнародних та европейських актів. Европейська практика передбачає, що окремі права, свободи та обов’язки можуть належати також юридичним особам. Більшість конституційних норм у цьому розділі викладено у дусі наближення їх до змісту положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року, Міжнародного пакту про економічні, соціяльні та культурні права 1966 року, а також Хартії засадничих прав Союзу (проєкту Договору про конституцію для Европи 2005 року).

Загалом проєкт є прикладом ґрунтовного переосмислення самої концепції Основного Закону держави зі зміною його ідеологічної основи, а не простого перерозподілу повноважень у моделі державного устрою.

Розділ: 

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Схожі рецензії

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2018
Редактор збірника Євґеній Рощін зазначає, що книжку було задумано як поєднання двох планів: з...
Дмитро Шевчук ・ Грудень 2017
У книжці польських політологів Юзефа Фішера і Томаша Стемпнєвського зосереджено увагу на сучасному...

Розділи рецензій