За загальної редакції Петра Мартиненка, Володимира Кампа. Права і свободи людини і громадянина в Україні

Грудень 2017
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
645 переглядів

Київ: Юрінком Інтер, 2013.

Видання стане в пригоді правникам, спеціялістам у царині прав людини та всім, хто цікавиться конституційним правом. Орієнтований на фахову авдиторію навчальний посібник використовує відповідну стилістику викладу (читачам без знання юридичної термінології видання може здатися надто формалізованим).

Автори — судді Конституційного суду України у відставці та українські й закордонні науковці-правники — торкаються порівняльного конституцієзнавства й подають український та европейський досвіди захисту прав людини і громадянина. Підручник має три розділи, поділені на параграфи. Після кожного параграфа вміщено короткі висновки і пропозиції до викладеного, запитання та кілька практичних завдань. Виконуючи їх, читач може спробувати себе в ролі науковця-конституціоналіста та/або перевірити себе на знання норм Основного Закону України та їх застосування на практиці.

У першому розділі досліджується право гідности людини в контексті вітчизняного і европейського досвіду, зокрема йдеться про стан реалізації в Україні Европейської конвенції про захист прав людини і конституційних свобод, про діяльність Европейського суду із прав людини (далі — ЕСПЛ), Конституційного суду України, доступ до вітчизняного конституційного правосуддя, а також захист прав людини у країнах Европейського Союзу (на прикладі Польщі та Німеччини). Такий правовий аналіз (зокрема, й у порівняльному аспекті еволюції правових норм, впливу зміни політичної влади на конституційні процеси у країнах Східної Европи) зацікавить насамперед профільних фахівців.

Також розділ містить ґрунтовний аналіз теорії та практики вітчизняного судового захисту гідности людини через правові позиції науковців із прикладами з практики ЕСПЛ та закордонних конституційних судів. «Аналіз вітчизняної судової практики свідчить про визнання та утвердження права особи на гідність, однак суди поки що недостатньо аналізують вплив порушення окремих прав людини і громадянина на людську гідність», — констатують автори.

Втім, правники тут же подають досить неочікувану ідею про можливість створити при президентові України консультативно-дорадчий орган — комісію з утвердження поваги до гідности людини і забезпечення реалізації її прав і свобод (утім, вони не торкаються співвідношення таких функцій із інститутом омбудсмена).

Другий розділ посібника присвячено правам людини в Україні в контексті доктрини европейської та української юстиції. Багато цитуючи норми Конституції та рішення Конституційного суду, автори аналізують різні групи прав людини: громадянські й політичні, соціяльні й економічні, екологічні та культурні. Скажімо, зазначають, що поняття приватности інтенсивно використовують у практиці ЕСПЛ. Зокрема, йдеться про те, що в сучасній теорії прав людини виокремлюють чотири аспекти приватности: інформаційну, тілесну, комунікаційну й територіяльну. Саме цей розділ, що містить низку прикладів судових позовів громадян европейських країн до ЕСПЛ, на нашу думку, буде досить цікавим навіть непідготовленому читачеві.

У третьому розділі розглянуто питання захисту прав людини в контексті розвитку конституційної юстиції в Україні. Спираючись на статистичні показники звернень до Конституційного суду, автори аналізують методи розширення доступу до конституційного правосуддя. Зокрема, у виданні приділено чимало уваги запровадженню в Україні правового інституту конституційної скарги, із урахуванням світової практики. Варто зазначити, що від часу виходу видання окремі норми Конституції зазнали змін, зокрема в частині впровадження конституційної скарги. Нині чинне законодавство передбачає такий механізм, і громадяни вже застосовують його на практиці.

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Розділи рецензій