Галина Зеленько. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України

Вересень 2003
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
1488 переглядів

216 с.
Київ: Критика, 2003.

В основу монографії старшого наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Галини Зеленько лягли матеріяли кандидатської дисертації, захищеної 2001 року. Провадячи це дослідження, авторка прагнула дати відповідь на два головні запитання: чому розвиток України не є таким динамічним, як розвиток багато в чому схожої до неї Польщі, та що корисного слід би й можна було б (з огляду на вітчизняні умови) запозичити у поляків для оптимізації модернізаційних процесів в Україні?

Дослідниця застосовувала порівняльну методологію, яка дає змогу уникнути пасток етноцентризму й водночас повною мірою використати багатоманітність соціяльно-політичного досвіду інших країн у пошуку власних оптимальних моделей модернізації.

Подавши теоретико-методологічне обґрунтування поняття «політична модернізація», метою та найвищим проявом якої є «формування високосвідомої, суспільно відповідальної особистости й розвиненого громадянського суспільства», Зеленько переходить до розгляду об’єктивних  і суб’єктивних чинників, які вплинули на модернізаційні процеси в Україні та Польщі. Окремі розділи монографії присвячено порівняльному аналізові конституційної модернізації та політико-правових моделей організації державної влади в обох країнах, оцінці ролі, яку відіграли в модернізаційних перетвореннях польські та українські політичні партії, а також постконституційним суспільно-політичним реаліям у Польщі та Україні. Завершує дослідження розділ, присвячений актуальним проблемам українсько-польського партнерства в контексті евроінтеґраційних прагнень обох держав – як у політичній, так і в економічній сферах.

Підсумовуючи свої розмірковування, Зеленько доходить висновку про брак в Україні не лише об’єктивних, а й суб’єктивних передумов реалізації «польського сценарію» – сценарію динамічної та послідовної модернізації. На її думку, успіх Польщі у модернізаційних процесах лише почасти можна пояснити сприятливішою, ніж в Україні, стартовою ситуацією та зовнішніми впливами. Не менш важливу роль відіграла послідовна внутрішня й зовнішня політика владних еліт і характер створеної ними політико-правової моделі.

 

Зміст

 

Передмова   7

Розділ 1. Теоретико-методологічне обґрунтування поняття «політична модернізація». Політична модернізація посткомуністичних суспільств   12

Розділ 2. Вплив об’єктивних та суб’єктивних чинників на характер модернізаційних процесів в Україні та Польщі   31 

2.1. Модернізаційні процеси в Україні та Польщі: специфіка стартової ситуації   33

2.2. Генеза владних моделей України та Республіки Польща   50  

2.3. Взаємодія внутрішніх та зовнішніх чинників у модернізаційних процесах в Україні та Польщі   62 

Розділ 3. Конституційна модернізація та політико-правові моделі організації державної влади в Україні та Республіці Польща: порівняльний аналіз   75

3.1. Аналіз конституційних  політико-правових моделей України та Польщі   75

3.2. Владна вертикаль і практична реалізація принципів місцевого самоврядування в Україні та Польщі   89

Розділ 4. Політичні партії України та Республіки Польща в модернізаційних перетвореннях   107

4.1. Передумови формування багатопартійності в Україні та Польщі   107

4.2. Партійні системи України та Польщі: тенденції становлення   124

Розділ 5. Постконституційні суспільно-політичні реалії України та Польщі: компаративно-ціннісний аспект   145

5.1. Реалізація модернізаційного проекту у політичній сфері  146

5.2. Соціально-економічні наслідки політичного реформування в Україні та Польщі   163

Розділ 6. Українсько-польське партнерство у контексті євроінтеґрації   178

6.1. Розвиток українсько-польського партнерства у політичній сфері   179

6.2. Економічні аспекти українсько-польського партнерства   191

Післямова   198

Вибрана бібліографія   206

Покажчик імен

Розділ: 

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Схожі рецензії

Дмитро Шевчук ・ Лютий 2018
Редактор збірника Євґеній Рощін зазначає, що книжку було задумано як поєднання двох планів: з...
Дмитро Шевчук ・ Грудень 2017
У книжці польських політологів Юзефа Фішера і Томаша Стемпнєвського зосереджено увагу на сучасному...

Розділи рецензій