Михайло Криволапов, Людмила Мiляєва, Оксана Ременяка та ін. Мистецтвознавство України: Збiрник наукових праць. Випуск перший

Березень 2002
Вважаєте відгук корисним?
Підтримати
0
487 переглядів

Київ: Спалах, 2000.

Перший випуск вiдомчого збiрника наукових праць Академiї мистецтв України. Загальна ситуацiя у мистецтвознавствi, котре тiльки з великим труднощами зводиться у синтетичну науку, i то на самих високих ступенях абстрагованости, тут посилюється об’єднанням в одному текстовому корпусi статтей рiзних наукових напрямкiв i просто рiзної цiнностi. Також вiдчувається, що деякi з текстiв надто довго чекали публiкацiї й навiть написанi мовами епох, що їх од часiв перебудови проминуло кiлька.

Роздiл «Образотворче мистецтво». Михайло Криволапов: «Художня критика i проблеми осмислення мистецької спадщини»; Людмила Мiляєва: «Переддень бароко»; Оксана Ременяка: «Богородиця Одигiтрiя з Щебрешина»; Марiя Гелитович: «Ікони молитовного ряду українських iконостасiв XV–XVI ст.»; Юрiй Белiчко: «Україна в росiйському образотворчому мистецтвi XIX – початку XX столiття»; Лариса Савицька: «Художнє життя Одеси на початку XX столiття»; Вiталiй Ханко: «Будинки народних шкiл за проектами О.Сластьона»; Людмила Соколюк: «Бойчукiзм у контекстi свiтового художнього процесу першої третини XX ст.»; Галина Скляренко: «Тенденцiї мистецтва другої половини 1980–1990-х рокiв у контекстi української культури».

Роздiл «Музичне мистецтво». Олександр Козаренко: «Українська духовна музика i процес становлення нацiональної музичної мови»; Мiлош Велiмирович: «Юрiй Ясиновський. Українськi та бiлоруськi нотолiнiйнi iрмолої XVI–XVIII столiть»; Ірина Чижик: «Символiка простору в пiснеспiвах знаменного розспiву»; Петро Круль: «Духовi iнструменти в крiпацьких iнструментальних капелах панської садиби»; Анатолiй Лащенко: «Вiтчизняне хорознавство у соцiокультурному контекстi»; Ольга Литвинова: «Здобутки українських композиторiв у художньому кiнематографi повоєнних рокiв»; Ярема Якубяк: «Про сучасну українську музику».

Роздiл «Театральне мистецтво». Ростислав Пилипчук: «Про засади створення багатотомної “Історiї українського драматичного театру”»; Богдан Козак: «До iсторiї постановок драми “Сонце руїни” Василя Пачовського»; Тетяна Жицька: «Драматургiя Спиридона Черкасенка на сценi Київського театру М. Садовського»; Наталiя Бондарєва: «Полiтичний театр Леся Курбаса. Сезон 1926/27 року. Пiдсумки та перспективи»; Олександр Клековкiн: «Мiстерiя у генезi видовищних жанрiв».

Роздiл «Мистецтво кiно». Лариса Брюховецька: «Фiльм як перетворена реальнiсть (художня мова українського поетичного кiно»; Оксана Мусiєнко: «Чи був побут на радянському екранi?»; Ірина Зубавiна: «Жiночий образ на екранi: етико-естетичний iмператив».

Роздiл «Культурологiя». Олександр Сокол: «Проблеми становлення наукової елiти в галузi мистецтвознавства»; Тетяна Орлова: «Вiзуальна образнiсть – парадигма сучасної культурної свiдомостi»; Неллi Корнiєнко: «Постнекласична наука i проблеми методологiї».

Вважаєте, що матеріял, який ви тепер читаєте у відкритому доступі, цікавий, важливий та потрібний?

Ми - неприбуткова громадська організація. Підтримайте наших авторів та працівників редакції, передплативши друковану чи електронну «Критику», або зробивши посильну пожертву!

Українська та англійська версії «Критики» гідно представляють Україну у світі. Долучіться до наших зусиль своїм дієвим внеском!

Долучіться до дискусії!

Зображення користувача Гість.
Щоб долучитися до обговорення цього матеріялу, будь ласка, увійдіть до свого профілю у Спільноті «Критики» або зареєструйтеся!

Просимо звернути увагу на правила та очікування від дискусії у Спільноті.

Опубліковано у часописі

Схожі рецензії

Юлія Ємець-Доброносова ・ Березень 2019
Художні твори й есеї, мемуари і публіцистика, історичні та мистецтвознавчі статті у 27‑му числі «...
Олег Сидор-Гібелинда ・ Червень 2018
Сказати, що авторка «в матеріялі», – не сказати нічого. Вона довгі роки спілкувалася із цими «...

Розділи рецензій