Рейтинґ: 
5
Ваш голос: Ні
Війна і спокій Французький щоденник 1940–1944
Анджей Бобковський
Київ: Критика, 2007.

Воєнний щоденник Анджея Бобковського (1913–1961) належить до найважливіших пам’яток польської діяристики ХХ століття. Автор надзвичайно глибоко переживає кризу европейської культури і ставить перед собою питання, актуальність яких очевидна й нині. Опинившись у Франції і переживши там окупацію, Бобковський став літописцем настроїв, сумнівів, сподівань та ілюзій щодо майбутнього Европи, які полонили французьке суспільство і польські еміґраційні осередки. Називаючи себе «хуліганом свободи», автор за кожної нагоди наголошує: усі ідеології – це фікції, лише людина не є фікцією. Пересипаний цитатами, сповнений іронії та життєвої мудрости, щоденник Анджея Бобковського дарує своїм читачам чудову інтелектуальну пригоду.

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Переклад з польської Олеся Герасима
Редактор Наталка Римська
Примітки Олесь Герасим, Микола Климчук, Наталка Римська
Перекладено за виданням: Andrzej Bobkowski, Szkice piуrkiem (Wydawnictwo CiS, Warszawa 2003, ISBN 83$86907$12$6)

622 с. 

Наявне
Книжкові полиці: 

Жанрові розділи