Тарас Шевченко в критиці. Т. 2: Посмертна критика (1861)
Григорій Грабович (ред.)
Київ: Критика, 2016.

Двотомне видання «Тарас Шевченко в критиці» є найповнішим на сьогодні коментованим зібранням текстів про Шевченкову літературну й образотворчу спадщину, опублікованих за життя й у перший рік по смерті поета. 

У книжці, серед іншого, вміщено 222 документи різними мовами. Статті, рецензії, нотатки, принагідні згадки українською, російською, польською, німецькою та іншими мовами наведено здебільшого в повному обсязі, – зокрема й дописи, присвячені не тільки Шевченкові особисто, а й українській літературі загалом, збірникам, де було опубліковано його твори, книжкам, в ілюструванні яких він брав участь, тощо. 

Чимало публікацій запроваджено до наукового вжитку вперше. Майже всі тексти подано за першодруками. Крім текстологічного та реального коментаря, зведення містить анотований покажчик імен, а також покажчики Шевченкових творів і періодичних та продовжуваних видань. Том ІI охоплює матеріяли, що з’явилися протягом першого року по смерті Шевченка.

Другий том видання «Тарас Шевченко в критиці» продовжує перший том: перший вміщує усі прижиттєві згадки Шевченка в пресі, як Російської імперії, так і решти країн; другий – посмертні, протягом першого календарного року, себто від лютого до грудня 1861 року.

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Тарас Шевченко в критиці. – Київ: Критика, 2016. – Том ІІ: Посмертна критика (1861) / Заг. ред. Григорія Грабовича; упоряд. Олександра Бороня і Михайла Назаренка; комент. Олександра Бороня, Михайла Назаренка, Олеся Федорука. – l, 804 с.

Упорядкували Олександр Боронь і Михайло Назаренко.
Тексти підготували Олександр Боронь, Світлана Гайдук і Михайло Назаренко.
Науковий редактор Олесь Федорук.
Вступна стаття Григорія Грабовича.
Коментарі та покажчики Олександра Бороня,  Михайла Назаренка, Олеся Федорука.

 

Наявне
Книжкові полиці: 

Жанрові розділи