Тарас Шевченко і царська цензура. Збірник документів
Іван Ковальов
Київ: Критика, 2015.

Том II «Відкритого архіву» містить матеріяли з документального збірника, що його уклав у 1930-х рр. російський літературознавець і архівіст Іван Ковальов. Документи було взято з фондів нинішнього Російського державного історичного архіву в Петербурзі, де працював упорядник.

Сам збірник залишився невиданим і зберігався у відділі рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка; а частину зібраних матеріялів в різний час опублікували інші дослідники. Для нинішнього видання дібрано неоприлюднені документи, звірені та спеціяльно підготовані до друку; а також примітки упорядника переглянуто й доповнено коментарями сучасних шевченкознавців, а також довідковим апаратом. 

Це понад 200 документів з архівів Петербурзького цензурного комітету і Головного управління цензури, що зберігаються у місті. Раніше недруковані, вони дають новий матеріял про те, як твори Шевченка і літературу про нього цензурували в Російській імперії.

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Упорядник Іван Ковальов, підготовка текстів, статтей - Ірина Брижіцька; коментарі: І. Брижіцька, І. Ковальов, О. Федорук 

Наявне
Книжкові полиці: 

Жанрові розділи