Шевченко, якого не знаємо. З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції поета.
Григорій Грабович
Київ: Критика, 2014.

Книжку професора Гарвардського університету Григорія Грабовича, що її видавництво «Критика» випускає другим, доповненим і уточненим виданням, присвячено проблематиці символічної автобіографії та сучасної рецепції Тараса Шевченка. 200-літній ювілей поета дав дослідникові добру нагоду поновити обговорення фундаментальних питань шевченкознавства, порушуваних у його розвідках.

До статтей та есеїв, опублікованих у першому виданні (2000), додано працю «Архетипи Шевченка», яка є розширеною версією статті, написаної для першого тому «Шевченківської енциклопедії» (2012).

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

414 с.
Наукове видання.
Видання друге, виправлене і доповнене.

Редактор Вадим Дивнич
Художньо-технічна редакторка Майя Притикіна
Коректорка Світлана Гайдук
Макетування Ірина Собко
Відповідальний за випуск Андрій Мокроусов

В оформленні оправи використано акварель Тараса Шевченка «Укріплення Раїм. Вид з верфі на Сир-Дар’ї» (1848; Національний музей Тараса Шевченка, Київ)
Здизайнував обкладинку Ярослав Гаврилюк

Наявне

Жанрові розділи