На перехресті століть: Ярослав Дашкевич та історичне середовище
Ярослав Федорук
Київ: Критика, 2017.

Написані ще 2011 року, невдовзі по смерті головного героя, спогади дослідника історії ранньомодерної України, відповідального секретаря «Українського археографічного щорічника», доктора історичних наук Ярослава Федорука присвячено особі його вчителя, ментора і багатолітнього наукового керівника, українського історика, археографа та сходознавця, організатора науки і громадського діяча Ярослава Дашкевича (1926–2010). Постать і діяльність патріярха української гуманітаристики, його роботи і дні за часів пізнього акме змальовано на широкому тлі соціокультурних трансформацій України 1990–2000-х років, вписано у складний, багатошаровий і щільний контекст львівського академічного побуту перших десятиліть Незалежности та співвіднесено з роботами і днями історичного середовища Києва і Львова, передусім нової ґенерації істориків, археографів, джерелознавців і архівістів, що до неї належить і сам мемуарист, – учнів і молодших колеґ професора Дашкевича, виплеканих і згуртованих знаним науковцем навколо його далекосяжних дослідницьких і видавничих планів та створеного й очолюваного ним Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Книжку підготовано в рамках науково-видавничої програми Інституту Критики та видано у світ за сприяння Українського наукового інституту Гарвардського університету і Фонду Бориса Ложкіна.

Ярослав Федорук На перехресті століть: Ярослав Дашкевич та історичне  середовище. Спогади. – Київ: Критика, 2017 [Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України; Інститут Критики]. – 232 с., покажчик; с. I–XXXII іл. ISBN 978-966-2789-05-8

Наявне

Жанрові розділи