Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть
Підготували Марія Маєрчик, Олена Боряк
Київ: Критика, 2018.

Ця книжка містить критичне, коментоване і текстологічне вивірене видання українських, російських і єврейських фольклорних матеріялів, записаних наприкінці XIX і на початку XX століття в Україні та на сусідніх теренах і частково оприлюднених за редакції знаного українського археолога, етнографа й антрополога Федора Вовка (1847–1918) у паризькому багатомовному річнику «Криптадії», що виходив у 1883–1911 роках і спеціялізувався на вивченні та поширенні сороміцького фольклору різних народів.

Основний корпус збірника становить зіперта на рукописах із архіву Вовка, листуванні та інших джерелах реконструкція-публікація трьох добірок українського і російського фольклору та словничка єврейської лайки, що з’явились у перекладі французькою в V (1898) і VIII (1902) томах річника. У додатках наведено також призначені для «Криптадій» численні сороміцькі матеріяли Володимира Гнатюка, Бориса Грінченка, Митрофана Дикарева, Василя Степаненка і Олександра Русова, які Вовк отримав від своїх кореспондентів, але не встиг надрукувати. Корпусу публікацій передує концептуальна вступна стаття, що в ній співупорядниця книжки Марія Маєрчик осмислює феномен постання на зламі XIX і XX століть нової дисципліни – «етнографії сексуальности».

Видання опоряджено ґрунтовним текстологічним, історико-біографічним і реальним коментарем, а також розлогим довідковим апаратом – археографічною довідкою, бібліографією, предметно-тематичним індексом, покажчиками імен і географічних назв та систематизованим за жанрами абетковим переліком вміщених фольклорних текстів.

Рецензію на книжку з пера Юрія Олійника в газеті «Дзеркало тижня» можна прочитати тут

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Криптадії Федора Вовка: винайдення сороміцького. Етнографія сексуальности на межі XIX–XX століть / Упоряд., підгот. текстів, комент. та покажч., археогр. і бібліогр. опрац. Марії Маєрчик і Олени Боряк; вступ. стаття Марії Маєрчик. – Київ: Критика, 2018 [Інститут Критики; Український науковий інститут Гарвардського університету; Інститут джерелознавства НТШ-А, Інститут народознавства НАНУ; Східноєвропейський журнал феміністичних і квір-студій «Критика феміністична»]. – I–VIII, 464 с., іл., комент., бібл., покажч.

Наявне

Жанрові розділи