Єжи Ґедройць та українська еміґрація. Листування 1950–1982 років
Київ: Критика, 2009.

В томі, що продовжує цикл видань «Критики», присвячених історії польсько-українських стосунків (як-от збірник «Простір свободи. Україна на шпальтах паризької “Культури”» чи воєнний щоденник Анджея Бобковського «Війна і спокій»), вміщено вибране листування редактора паризького часопису «Культура» Єжи Ґедройця (1906–2000) з еміґрантами-українцями – науковцями, літераторами, громадськими діячами, зокрема з Іваном Кедриним-Рудницьким, Іваном Кошелівцем, Юрієм Лавріненком, Борисом Левицьким, Іваном Лисяком-Рудницьким, Богданом Осадчуком і Юрієм Шевельовим. Опубліковані листи подають не лише багатий матеріял для пізнання та розуміння феномену головного форуму польської інтеліґенції, але й чимало цікавих деталей інтелектуального та олітичного життя українців в Европі й Америці й докладно ілюструють цілий спектр проблем, що їх протягом другої половини XX століття обговорювали з ольськими колеґами ліберально налаштовані українські інтелектуали, яких схилив до тривалого співробітництва з «Культурою» моральний авторитет редактора.

Видання містить ілюстративний додаток і ретельно опрацьовані коментарі та покажчики та відкривається переднім словом проф. Богдана Осадчука та рунтовним вступом упорядниці – знаної польської україністки д-ра Боґуміли Бердиховської, яка за польський першодрук цієї книжки отримала спеціяльну нагороду журналу «Przegląd Wschodni».

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

Упорядкування та коментарі - Боґуміла Бердиховська

Переклали з польської Софія Грачова, Степан Захаркін, Зоряна Курдина, Богдана Матіяш, Костянтин Москалець, Андрій Поритько, Наталка Римська, Андрій Савенець за виданням Jerzy Giedroyc – Emigracja ukraińska. Listy 1950–1982 (Czytelnik, Warszawa, 2004, ISBN 83-07-02981-3)

Листи Івана Кошелівця, Юрія Лавріненка та Юрія Шереха, написані українською, наведено за машинописними ориґіналами з дотриманням авторського правопису

З м і с т

Боґуміла Бердиховська: Ґедройць та українці - 7

Богдан Осадчук: Переднє слово - 57

Єжи Ґедройць – Богдан Осадчук - 59

Єжи Ґедройць – Борис Левицький - 343

Єжи Ґедройць – Іван Лисяк-Рудницький - 482

Єжи Ґедройць – Юрій Шерех (Шевельов) - 566

Єжи Ґедройць – Юрій Лавріненко - 595

Єжи Ґедройць – Іван Кошелівець - 686

Єжи Ґедройць – Іван Кедрин-Рудницький - 705

Покажчик імен - 719

Покажчик георафічних назв - 739

Список ілюстрацій - 747

Наявне
Книжкові полиці: 

Жанрові розділи