Ґендер для медій. Підручник із ґендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей
Марія Маєрчик
Ольга Плахотнік
Галина Ярманова
Київ: Критика, 2017.

«Ґендер для медій», що виходить у світ уже третім виданням (2013, 2014, 2017), є новим сучасним підручником із гендерної теорії. Його створено для старших курсів бакалаврського рівня навчання. Ви знайдете в ньому чимало історичних екскурсів, карикатур, графіків, таблиць, схем, кросвордів, інформації про цікаві фільми та книжки, якими проілюстровано окремі розділи і теми.

Підручник буде корисним і для факультетів журналістики, і для інших гуманітарних та соціальних спеціальностей: філософії, філології, культурології, соціології, педагогіки, історії тощо.

Підручник складається з трьох частин. Перша частина присвячена розгляду теоретичних положень гендерної теорії та її розвитку за останнє півстоліття. У другій частині об’єднано розділи, у яких застосовано гендерний аналіз до різних аспектів соціального життя – науки, медій, мови, освіти, ринку праці, насильства, спорту. Третю частину підручника присвячено гендерній політиці – новому напряму сучасної політичної думки, що активно розвивається в Україні та у світі. 

Мова: 
Українська
Додаткова інформація: 

За редакцією Марії Маєрчик (голова редколегії), Ольги Плахотнік, Галини Ярманової.

Наявне
Книжкові полиці: 

Жанрові розділи