Друкувати
Неділя, Травень 19, 2019 - 09:10

Znak 595, Grudzień (12) 2004

Лютий 2017

Грудневий «Znak» розпочинають зауваги Кароля Тарновського про тероризм, який «є новим, може, найзагрозливішим з усіх дотеперішніх тоталітаризмів». Соціолог Хосе Казанова доводить, що американська модель співіснування релігій і держави, заснована на визнанні релігійного плюралізму, якнайкраще відповідає вимогам сучасности. Войцєх Янига та Ярослав Яньчак досліджують шляхи і бездоріжжя плюралізму, принагідно критикуючи ідеологічне потрактування нейтральности держави у Франції. Проблеми релігії та держави у багатокультурному світі обговорюють Ярослав Говін, Роман Грачик, Анна Красновольська і ксьондз Реміґіуш Собанський, апелюючи до вже згаданих текстів Казанови, Яниги та Яньчака й плідно дискутуючи з їхніми тезами (зокрема, розглядаючи проблеми ідентичности, здатности до асиміляції та можливої зміни етнічного складу населення Европи). Своєрідним доповненням дискусії є лекція Томаша Галіка «Европейське мовлення і мовчання про Бога», де аналізуються страхи прихильників світської Европи й розглядається питання щодо доцільности згадок про Бога в преамбулі европейської конституції.

Пьотр Клодковський описує символізм чоловічої бороди на Сході, Ґаліна Бортновська продовжує складати реєстр видатних подій історії повсякдення. У блоці рецензій віднаходимо міркування Пьотра Грачика про переклад книги Юрґена Габермаса; Анджей Пашевський аналізує історію польського евгенічного руху, а Ян М. Береза ділиться враженнями від розмов між бенедиктинським монахом і тибетським ламою: «Розмова двох монахів руйнує низку стереотипів, які існують у християнстві щодо буддизму; так, наприклад, нірвана аж ніяк не є розчиненням у ніщоті буття, знищенням особистости або цілковитою байдужістю; той, хто досягне нірвани, отримує змогу чинити добро всім живим істотам». Не менш цікаві роздуми Кшиштофа Стахевіча над «Вступом до філософської містики» Карла Альберта й полеміка Еви Бєньковської, присвячена релігійним поглядам Ярослава Івашкевіча. Молоді автори в традиційному додатку зосереджуються на питанні, чи може нині молода людина знайти щось цікаве в релігії.

Друкувати