Друкувати
Четвер, Травень 23, 2019 - 11:42

Всесвіт у дзеркалі японської мови

Січень 2017

Вітчизняне мовознавство збагатилося книжкою, присвяченою дослідженню словесних символів культури Японії. Ця праця є доробком науковців Київського національного університету імені Тараса Шевченка – молодого талановитого доктора наук Юрія Мосенкіса, з-під пера якого вже вийшли близько 60 монографічних праць (здебільшого присвячених вивченню культури Трипілля й української мови в евразійському просторі) та його обдарованого аспіранта Миколи Якименка.

У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти – передісторія та лінґвофілософські передумови вивчення мовної картини світу (у проєкції на традиції Гумбольдта, Потебні й концепції сучасної філософії та лінґвістики); значну увагу приділено досліджуванню цієї проблематики в сучасному українському мовознавстві, а також з’ясуванню специфіки концепцій мови у східних традиціях. Окремо торкаються автори співвідношення мітологічної та мовної картини світу – проблеми невирішеної, задавненої, але для розвитку сучасної лінґвістики, філософії, культурології та культурної антропології визначальної.

Другий розділ присвячено осмисленню однієї з архаїчних етноспецифічних форм протистояння ентропії – картині світу в японській мові, яка розглянута крізь призму словесних символів японської культури і рецептивних форм об’єктивації цих символів в українській мові. Основну увагу приділено лексичному рівневі вираження японської мовної картини світу на тлі осмислення основних напрямків її вивчення. З усіх можливих проєкцій дослідження лексики японської мови вибрано найрезонанснішу в історії кількатисячолітнього досвіду світосприйняття японського етносу – мітосимволічна проєкція, яка відбилась у мітонімії, міторитуальній традиції (зокрема, календарно-обрядовій, мітологічно-релігійній термінології), архаїчній (фольклорній) і сучасній художньо-мітологічній мовній картині світу японців. Коректною є думка авторів книжки про безумовний резонанс словесних символів культури Японії в мовних картинах світу інших народів, зокрема українського. Ориґінальністю позначена спроба знайти домінантні сфери згаданого резонансу – в діапазоні від віддзеркалення в українських перекладах японської поезії до фіксації в лексикографічних джерелах і об’єктивації в навчальних текстах. Серед додатків до праці – перелік ключових термінів японської мовної картини світу.

Друкувати