Друкувати
Субота, Лютий 23, 2019 - 07:20

Вона пішла. Цикл віршів. Спроба реконструкції

Січень 2017

Досі про одну з найболючіших драм Сосюриного життя – арешт у листопаді 1949 року органами МДБ УРСР і багаторічне ув’язнення поетової другої дружини (і, за сумісництвом, секретної співробітниці згаданих органів) – загалові було відомо мало. Спогади у формі інтерв’ю самої Марії Сосюри (1988), недавня стаття поетового меншого сина Володимира (2005), книжки дослідників Сосюриної біографії Віктора Костюченка та Володимира Подова – ось майже вичерпна «література питання». Бібліофільське видання, яке здійснив Борис Черняков (оголошений наклад – 40 примірників), істотно розширює наші знання про цю трагічну сторінку поетового життя. У книжці вперше цілісно опубліковано (за машинописом з архіву ЦК КП(б)У) поетичний цикл «Вона пішла» – ліричний щоденник, який поет вів у перші два тижні після зникнення дружини (кінець листопада – початок грудня 1948 року) і з якого досі публікувалися лише окремі вірші. У додатку зібрано інші відомі Сосюрині твори цього періоду (які, поставлені в новий контекст, прочитуються по-новому), а також досі не друковані листи поета до ЦК у справі арешту дружини і документи, які відбивають реакцію найвищих партійних посадовців (Хрущова, Мєльнікова та інших) на рукопис антибандерівської поеми «Душезапроданцям», коштом якої Сосюра розраховував заручитися підтримкою ЦК у зіткненні з МДБ. Видання містить супровідну статтю і коментарі упорядника. Крім очевидного історико-літературного значення, книжка ще раз нагадує про вкрай незадовільний рівень освоєння українськими літературознавцями матеріялів партійних архівів, без ґрунтовного вивчення яких неможливе скількись адекватне уявлення про літературний процес радянського періоду.

Друкувати