Друкувати
Понеділок, Травень 27, 2019 - 07:25

Власть и свобода на весах конституционного правосудия: защита прав человека Конституционным Судом Российской Федерации

Грудень 2016

Автор досліджує питання теорії та практики забезпечення прав людини і громадянина на основі пошуку балансу влади та волі через конституційне правосуддя. Як один зі способів захисту прав людини розглянуто право звернення до Конституційного Суду з конституційною скаргою. На прикладі конкретних судових справ обґрунтовано основні критерії конституційного виміру рівности й справедливости, законодавчого реґулювання прав і свобод людини та громадянина; зроблено аналіз правових позицій Конституційного Суду РФ, а також конституційних (статутних) судів суб’єктів РФ із питань забезпечення особистих (громадянських), політичних, соціяльно-економічних прав і свобод на основі знаходження конституційного балансу між публічними та приватними інтересами. Як відносно самостійну групу на основі правових позицій Конституційного Суду виокремлено й проаналізовано конституційно-процесуальні права-ґарантії.

Друкувати