Друкувати
Середа, Травень 22, 2019 - 05:35

Василь Стус: життя як творчість

Лютий 2017

На сьогодні анотована книжка є найфундаментальнішою працею про Василя Стуса, яка відкриває нове обличчя одного з найбільших українських поетів ХХ століття і в якій його життя та творчість сприйнято й передано як єдину, цілісну сутність. Слушно, що розвідка з’явилася після української ейфорії 1990-х і всіх отих «національних», «риторичних», «патріотичних» речей, із нею пов’язаних.

Автор відмовився здійснювати дослідження в строгих наукових рамках і застосував можливості белетристики й есеїстики, широко використовуючи та реконструюючи події, зафіксовані в спогадах сучасників та інших важливих матеріялах. Завдяки такому підходові сприймаємо Василя Стуса природним і людяним, чого не нашукаємо в інших його іпостасях: героїчно-патріотичній та інтелектуально-елітарній. Ця праця, відтак, помітно зближує Стуса-борця та Стуса-мислителя – два образи поета, визначальні для різних світоглядних груп нашої інтеліґенції.

Емоційний струмінь, – напрочуд чистий і теплий у дослідженні, – звісно ж, неможливий без власного, синівського, досвіду Дмитра Стуса. Особливо потужним є енергетизм тих сторінок, де життя Василя Стуса показано очима сина-свідка. Книжку фактично присвячено Стусові дотабірного періоду (хоча конспективно охоплено й час таборів), а чільним задумом автора є зосередження винятково на людському в Стусові, у його житті й поведінці.

Утім, книжка дещо «нерівна». Подибуємо чимало другорядних деталей і мало функціонального матеріялу; зокрема, варт би сконденсованіше викласти розмисли про трагедію українського села. Натомість після такого енергетичного та емоційно насиченого блоку, що оповідає про перипетії з перепохованням праху Василя Стуса, наступна частина тексту, з викладом міркувань та аналізом трагедії українського села, відчутно сповільнює добрий темп книги.

Однак книжка Дмитра Стуса є однією з найцікавіших праць, присвячених біографії як такій, що останнім часом з’явилися в Україні. Вона дає можливість відчути Василя Стуса як персонажа з життєвого роману. І цей герой, котрий любив, страждав, думав, як і всі решта звичайних людей, значно переконливіший від Ікони, Символу, Марки, від усіх отих статичних ярликів, які здатні перетворити динамічне життя людини на бронзову вивіску. Це дослідження – великий крок для розуміння Василя Стуса як людини та поета.

А. Д.

Друкувати