Друкувати
Четвер, Червень 20, 2019 - 18:48

Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток

Серпень 2017

Збірку впорядковав відомий фольклорист Михайло Пазяк – автор досліджень «Українські прислів’я та приказки. Проблеми пареміології та пареміографії» (1984), «Українські прислів’я та приказки. Проблеми генези та жанрово-поетичної структури» (1991), укладач збірок прислів’їв та приказок (1976 та спільно з С.В.Мишаничем – 1984). 1993 року науковець перевидав відому збірку Матвія Номиса «Українські приказки, прислів’я й таке інше».

Цим випуском із серії «Українська народна творчість» завершується видання народних прислів’їв, приказок, ідіом та порівнянь, що зустрічаються у творах української художньої літератури.

У попередніх трьох випусках, що вийшли друком у 1989, 1990 і 1991 роках, були вміщені прислів’я та приказки, у другій частині третьої книги – побажання, вітання, дитячі примовки, каламбури.

Принцип розміщення матеріалу в цій книзі такий самий, як і в попередніх: стійкі народні порівняння та трансформовані прислів’я об’єднано у тематичні групи, в межах якої виділено ряди зі спільним опорним словом і подано їх в алфавітному порядку. Ідіоми теж об’єднано в гнізда залежно від опорного слова.

Друкувати