Друкувати
Середа, Червень 26, 2019 - 03:08

Торгівля в Харкові в роки НЕПу (1921–1929): економіка та повсякденність

Серпень 2018

Останніми роками з’являється дедалі більше досліджень, автори яких намагаються переосмислити радянське минуле, враховуючи сучасні досягнення історіографії, яка прагне до міждисциплінарности і людиноцентричности. Це стосується не лише історії повсякдення, а й історії економіки. Торгівля є зручним полем для дослідження, де поряд із економічними процесами можна побачити «обличчя» і продавців, і покупців. Книжка є новаторським дослідженням місця торгівлі в радянській економіці та суспільстві на прикладі одного з економічних центрів країни.

Монографія складається з п’яти розділів, перший із яких традиційно присвячено історіографії та джерельній базі дослідження. У наступному авторка зупиняється на особливих рисах торгівлі в Харкові в епоху непу: підприємницьких ризиках, дефіциті товарів, взаємодії з органами держбезпеки. Професія торговця стала однією з типових для 1920-х років, відобразивши в собі суперечності часу, тож доречним є розгляд в одному з підрозділів монографії умов праці, особливостей підготовки та навчання, рівня заробітної платні робітників цієї сфери.

В основу дослідження авторка поклала традиційний для років непу поділ торгівлі на державну, кооперативну та приватну. Перші кроки становлення державного підприємництва розглянуто в контексті ідеологічного протистояння зі «стихією ринку» та прагнення не залишатися «байдужим глядачем», а перетворитися на керівника ринку. Відтак проаналізовано розвиток державної гуртової, роздрібної та акціонерної торгівлі. Розвиток кооперації у сфері торгівлі відбився в діяльності різних кооперативних об’єднань і товариств, серед яких найвпливовішими в місті були Харківське споживче товариство та Харківський центральний робітничий кооператив. У дослідженні показано, що прагнення держави «наблизити кооператив до споживача», а також ідеологічне та економічне протистояння з приватником стали визначальними рисами розвитку кооперації. Водночас столичний статус цих підприємств давав змогу отримати переваги в постачанні товарами, що було особливо важливо в умовах дефіциту.

Одну із найдослідженіших сторінок історіографії непу – приватну торгівлю – науковиця показує з нових позицій. Крім інформації про особливості її відродження та розвитку, читач може ознайомитися з характерними рисами контрабандної торгівлі, її причинами, джерелами, шляхами й асортиментом. Як продовження теми авторка розглядає створення псевдокооперативів як альтернативи підприємницькій діяльності в умовах згортання непу, що вело до спроб уникнути оподаткування, пошуку леґальних чи напівлеґальних альтернатив закритим підприємствам або ж їхнього відкриття на «підставних» осіб.

Видання містить добірку ілюстрацій, яка складається зі світлин торговців, рекламних повідомлень, карикатур на «хвороби» торгівлі, а також додатки з інформацією про динаміку розвитку мережі підприємств, ціни на найпоширеніші товари.

Друкувати