Друкувати
Неділя, Травень 19, 2019 - 09:52

Структурні виміри сучасного суспільства: навчальний посібник

Грудень 2016

Сказати, що в Україні зовсім уже бракує навчальної соціологічної літератури, не можна: видано чимало змістовних посібників і підручників українських і російських дослідників та викладачів, перекладено підручники всесвітньо знаних соціологів, як-от Нейл Смелзер чи Ентоні Ґіденс, є спеціялізовані соціологічні часописи, реґулярно виходять фахові збірники тощо. Проте певні категорії спеціялістів потребують глибшого систематизованого викладу підходів, концепцій та емпіричних матеріялів, доброї обізнаности із сучасним рівнем досліджування соціяльних проблем, із теоретико-методологічними та методичними здобутками сучасної соціологічної науки. Саме здійснення програм післядипломної освіти в різних галузях соціологічної науки (технологія прикладних соціологічних і маркетинґових досліджень, політичний маркетинґ та електоральні технології, основи прикладної й теоретичної соціології для викладачів вищих навчальних закладів і шкіл тощо) ставить собі за мету Вища школа соціології, створена 2000 року на базі Інституту соціології НАН України на чолі з академіком НАН України Валерієм Вороною, професором Юрієм Саєнком та Оленою Злобіною. Задовольнити потребу цих програм у навчальних посібниках призначені курси лекцій, автори яких, працівники Інституту, є провідними спеціялістами у своїх галузях соціологічного знання.

Перший посібник містить 14 лекцій, що висвітлюють результати теоретичних та емпіричних соціологічних досліджень структурних вимірів сучасного суспільства загалом та українського зокрема. У ньому окреслено широке коло теоретичних проблем глобалізаційних тенденцій (Анатолій Арсенко), розкрито суперечності становлення громадянського суспільства та його основних інститутів у перехідних соціюмах (Віктор Степаненко, Валентин Королько, Євген Головаха). Ґрунтуючись на багаторічних спостереженнях за суспільними настроями в Україні, здійснюваних у рамках щорічного моніторинґу, автори дають глибокий аналіз процесів соціяльної та ґендерної стратифікації та мобільности (Сергій Макєєв, Світлана Оксамитна, Наталя Лавриненко), описують чинники й умови становлення середнього класу (Олена Симончук), подають результати дослідження життєвого рівня населення, етнічної (Олександр Резнік) та поселенської структур суспільства (Віктор Чигрин), сучасних міґраційних процесів (Ірина Прибиткова), локальних і глобальних вимірів бідности (Наталя Толстих), окреслюють перспективи соціологічних досліджень навколишнього середовища (Олександр Стегній).

Другий посібник містить 12 лекцій, присвячених аналізові складних узаємозв’язків культури, суспільства й особистости, специфіці їх прояву в сучасному суспільстві. Соціологія як мультипарадигмальна наука пропонує захопливі можливості пошуку різноманітних інтерпретацій соціокультурних процесів і явищ: глобалізації та соціокультурних ідентичностей (Анатолій Ручка), механізмів леґітимації культурних ідентичностей (Наталя Костенко), міжособистісних узаємин у ситуації постмодерну (Віктор Танчер), соціокультурних вимірів нормативности й девіянтности (Олена Злобіна), етномовної диференціяції (Лариса Аза), повсякденних культурно-дозвіллєвих практик (Людмила Скокова), масової культури, мистецтва та релігії (Людмила Рязанова), медій (Сергій Макєєв), художнього життя сучасної України (Раїса Шульга).

До кожної лекцію додано список рекомендованої літератури, словник основних ужитих термінів, контрольні запитання і теми рефератів.

Друкувати