Друкувати
Субота, Березень 23, 2019 - 14:19

Страх. Спроба філософського усвідомлення феномена

Грудень 2016

Не зважайте на назву: у книжці Олега Туренка ви навряд чи знайдете задекларовану «спробу філософського усвідомлення» феномену страху. Це радше перелік безлічі думок, теорій, культурних феноменів, так чи так пов’язаних зі страхом.

У дослідженні розглянуто філософські та психологічні концепції страху, наведено огляд результатів фізіологічного вивчення цього феномену, описано місце, що його посідав цей соціокультурний феномен у різних суспільствах. Стрижнем, навколо якого побудовано монографію, є розрізнення страху, змістовно наповненого та спрямованого на предмет, і загального «метафізичного» страху, страху-туги. На жаль, це все, що можна сказати про концептуальний складник дослідження. Насправді маємо некритичне, а часто ще й спотворене відтворення уривків найрізноманітніших учень про страх. Тут перемішано не тільки різні філософські концепції, а й філософські погляди із психологічними чи культурно-антропологічними. Сама доцільність уведення в монографію розділу про нейрофізіологічну інтерпретацію страху, що його автор позиціонує як «спробу філософського усвідомлення», викликає сумніви, але вже зовсім бентежить раптове звернення до Упанішад і Гомера в розділі, зосередженому на класичних теоріях походження емоцій.

Монографія може правити за еталон нестрогого вживання понять. Тому читання того чи того уривку переважно не дає змоги збагнути, про що в ньому йдеться. Автор зловживає словом «трансцендентний»: цю позначку він чіпляє на страх, Жах (чомусь із великої літери), відчуття тощо. Втім, інколи Жах і страх виявляються «трансцендентальними». У книжці можна натрапити на такі словосполучення, як «людський Dasein», «безмежний простір трансцендентного», «матеріяльно-емпіричні можливості розуму»; на такі езотеричні тези: «форми страху є еквівокацією чистого феномена», «страх – це <...> трансцендентно-психологічний феномен» тощо.

Ризикну ствердити, що монографія є просто додатком до розлогої бібліографії, яка стане в пригоді тому, хто спроможеться викласти власну спробу справді філософського усвідомлення феномену страху.

Друкувати