Друкувати
Четвер, Березень 21, 2019 - 07:34

Собрание сочинений. Том 1

Листопад 2016

У 2008 році в Росії у рамках масштабного проєкту з видання спадщини відомого історика кубанського козацтва Федора Щербини вийшов перший том його спогадів «Пережите, передумане і здійснене». Деякі фраґменти цих спогадів опубліковано ще в 1930-х роках в еміґрантських часописах «Кубанское казачество» та «Казакія», окремі уривки з першого Щербини друкували сучасні російські видання «Голос минувшего» (1999, №3–4), «Родная Кубань» (2003, №2–3), «Станица» (2008, №2).

Перший із чотирьох томів споминів Щербини охоплює 12 його дитячих років, проведених у станиці Новодерев’янківській (Дерев’янцівці) Чорноморського козачого війська, від народження до 1861 року. Автор докладно змальовує побут, традиції, уявлення, ментальність, свята, фольклор, ігри, культуру, освітній рівень і багато інших цікавих подробиць життя тогочасних чорноморських козаків. З оповіді бачимо, що мова тогочасних чорноморців майже не відрізнялася від української, можемо спостерігати взаємини між чорноморськими козаками, оцінити їхній особливий гумор. В історичній довідці мемуарист коротко змальовує історію заселення Чорноморії українськими козаками.

Наукову редакцію видання здійснив відомий щербинознавець Віктор Чумаченко, який мінімально правив ориґінальний текст, аби донести до читача мову і стиль писання Щербини. Він же написав вступну статтю, в якій розповів про життя автора і про довготривалі пошуки повного, і досі не опублікованого, тексту цих спогадів, ориґінальна версія яких нині зберігається в Нью-Йорку в музеї-архіві Української вільної академії наук.

Друкувати