Друкувати
Четвер, Червень 20, 2019 - 20:07

Secesja we Lwowie / Secession in Lviv

Квітень 2018

У науково-популярному виданні йдеться про феномен львівської сецесії в загальноевропейському контексті розвитку архітектури. Сецесія у Львові тривала від кінця 1890-х років до 1914 року. Авторки визначають ознаки належности будівель до стилю з огляду на етапи ранньої сецесії, розквіту й пізньої сецесії, вирізняючи також ознаки інших стилів (історизму, неокласицизму).

Мистецтвознавиці приділяють увагу ключовим постатям архітекторів епохи. Це засновник львівської архітектурної школи Юліян Захаревич; архітектор, власник найбільшого проєктного бюра й будівельної фабрики у Львові, меценат і громадський діяч Іван Левинський; Тадеуш Обмінський — успішний архітектор і наставник плеяди будівничих міста. У виданні подано життєписи цих та інших архітекторів.

У книжці розглянуто відносини між замовником будівлі, виконавцем проєкту й містом. Інтенсивний економічний розвиток Львова, на думку авторок, визначав культурний рівень підприємців, які споруджували багатоквартирні будинки в центрі міста. Більшість презентованих у виданні споруд мають власну назву за ім’ям замовника, виконавця чи місцевости, як-от кам’яниця адвоката Адольфа Сеґаля, вілли ділянки Кастелівка, бюро Захаревича-Сосновського.

Будівлі, про які згадано у виданні, виявляють суперечності доби модерну, позначеної зверненням до природи й водночас бурхливим розвитком промисловости, пошуком національного і прагненням створити універсальний стиль (розділи «Вступ»; «Технічний проґрес і нова архітектура»).

У розділі «Витоки і початок сецесії у Львові» йдеться про проєкти Юліяна Захаревича, в яких проявилися ранні форми ар-нуво у Львові. Розділ «Сецесія як успіх» презентує доробок засновника українського ар-нуво Івана Левинського; розвідку «Молодий Львів» присвячено Альфредові Захаревичу, Тадеушеві Обмінському, Міхалові Уламу і Владиславу Садловському.

Авторки звертаються до проєктів архітекторів-експериментаторів Людвіка Балдвіна-Рамулта, Маврикія Зильберштейна, Броніслава Бавера, Карела Боубліка, Артура Шлейна, Августа Богохвальського, які синтезували різні стилі. Комар і Богданова зауважують: хоч події ХХ століття стерли імена деяких майстрів, їхня спадщина у забудові Львова зберегла зразки художніх пошуків (розділ «Панування стилю»).

Польсько-англійське видання містить понад двісті фотоілюстрацій, планів забудов, деталей декору з архівних і приватних колекцій, іменний покажчик і покажчик вулиць, а також докладну бібліографію.

Друкувати