Друкувати
Четвер, Березень 21, 2019 - 10:14

Пантелеймон Куліш. Повне зібрання творів. Листи. Том II. 1850–1856

Січень 1970

Вийшов друком другий том епістолярної серії Повного зібрання творів Пантелеймона Куліша. Видання підготували Український науковий інститут Гарвардського університету та Інститут Критики (ініціятори проєкту) разом з Інститутом літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Інститутом енциклопедичних досліджень НАН України та Науковим товариством ім. Шевченка в Америці. Голова Редколеґії Григорій Грабович, голова Редакційної ради Іван Дзюба.

Нагадаємо, що Повне зібрання творів Куліша, яке охоплює всю його творчу спадщину, складатиметься із 35 томів, розподілених у 7 серій: «Художні твори» (8 томів), «Переклади і переспіви» (5 томів), «Наукові праці. Публіцистика» (9 томів), «Щоденник. Подорожні нариси, спогади» (1 том), «Листи» (10 томів), «Малярська спадщина» (1 том), «Varia» (1 том). Нумерацію томів встановлено в рамках серій, наскрізної немає. Томи виходитимуть мірою готовности їх до друку.

У другому томі вміщено всі відомі листи Куліша за 1850–1856 роки – від часу, коли письменника звільнили із заслання в Тулі й до тієї пори, коли йому надали право загальної цензури й він дістав змогу підписувати публікації власним ім’ям. У цей період Куліш намагається «прописатися» в російському літературному процесі – задля цього він, зокрема, співпрацює в «Отечественных записках» і «Современнике» як белетрист (автор історичного роману й автобіографічних повістей) і як журналіст, який стежив за сучасною літературою, писав відгуки, готував огляди іноземної періодики тощо. У 1852–1855 роках Куліш енергійно працював над Гоголевою біографією. Коли 1855 року наступила певна лібералізація російського суспільства, Куліша заполонила ідея «Записок о Южной Руси», куди мали ввійти як фольклорні матеріяли, зібрані в першій половині 1840-х років, так і нові записи. Водночас, побачивши реальну можливість публікації «Чорної ради», письменник заходився доопрацьовувати українську та російську версії (з’явилися 1857 року).

Загалом надруковано 321 лист Куліша й 31 лист до нього, з них відповідно 154 і 26 – уперше; ще один раніше не друкований лист подано в додатках. Окрім того, вже підготовлено до друку «Записки о Южной Руси» (упорядник Василь Івашків), триває робота над іншими томами: «Літературознавство. Фольклористика» (упорядник Віктор Дудко), проза 1840-х років (упорядник Євген Нахлік), «Чорна рада» (упорядник Олесь Федорук), переклади із Шекспіра (упорядник Олександр Боронь).

Друкувати