Друкувати
Вівторок, Березень 26, 2019 - 03:39

Обґрунтування цінностей: сучасні філософські дискурси

Квітень 2018

У передмові до колективної монографії чотирьох дослідників із кола сучасної української академічної філософії керівник групи Віталій Лях зазначає, що сучасний світ перебуває в ситуації трансформації соціяльного порядку, пов’язаної з бурхливим розвитком інформаційно-комунікативних технологій. Автори книжки виходять на питання обґрунтування цінностей із різних перспектив, присвячуючи увагу передусім осмисленню змін у філософії кінця ХХ – початку ХХІ століття. Проблема цінностей виявляється перехрестям, на якому зустрічаються різні проблематики філософських дискурсів. Майже в усіх частинах книжки огляд ідей знаних філософів сучасности посідає чільне місце. І хоч ориґінальних ідей авторів у книжці небагато, та й представлено чотири перспективи з декількох десятків можливих, дослідники детально осмислюють контекст постання філософських дискурсів.

Володимир Куплін у «Проблемі обґрунтування моральних цінностей у післякантівській філософії» звертає увагу на історію осягнення поняття «цінності», проблематику обґрунтування моральних цінностей, пропонуючи огляд панорами ідей дискурсивної етики. Міркування Оксани Йосипенко розгортаються довкола статусу індивідуальности як загальнолюдської цінности. Дослідниця осмислює метаморфози індивідуалістської ідеології в сучасній французькій філософії. Саме цей розділ є найвідкритішим до діялогу й подальшого дослідницького пошуку, адже перспективи розуміння людського, що їх увиразнює авторка, змушують замислюватися загалом про долю людського існування у постмодерному горизонті, а окремі думки можуть бути корисними для розробки методології досліджень філософської антропології, філософії культури, психології, політології та для розуміння ситуації непевности і невизначености, характерної для сучасности. Людмила Ситниченко осмислює універсальні та особливі виміри загальнолюдських цінностей у політичній філософії. У центрі її уваги – дилема комунітаризму й лібералізму та проблеми, пов’язані з розумінням співвідношення індивіда і спільноти. В останньому розділі Роман Самчук бере за відправну тезу про перебування сучасного світу в стані небачених змін ціннісних орієнтацій і пропонує розглянути евристичний потенціял концепцій гуманістичної психології, інтенції комунікативної філософії та філософії екології, залучаючи до контексту ідей підходи українських представників академічної філософської науки, хоч коло згадуваних осіб є вузьким.

Кожну частину книжки супроводжує ґрунтовна бібліографія, але виданню загалом бракує додаткових матеріялів – загальних приміток (хоч авторські примітки і коментарі є), покажчиків, відомостей про авторів монографії. Традиційний підхід до презентації дослідницького доробку (передмова, тексти частин, використана література) тут спрацьовує не на користь сприйняттю ідей, презентованих у виданні, та й власні ориґінальні пропозиції авторів в огляді філософських дискурсів губляться – аж до того, що читачеві просто-таки доводиться за ними «полювати».

Друкувати