Друкувати
Четвер, Травень 23, 2019 - 18:53

Некласична естетика в культурному просторі XX – поч. XXI століть

Листопад 2016

Побудована як збірка статтей, кожна з яких розглядає різні аспекти некласичної естетики під кутом зору культурології та культуротворчости, книжка, однак, має чітку логіку й зберігає цілісність бачення проблематики.

У першому розділі автор прагне окреслити культурно-антропологічні та естетичні горизонти художньої творчости. Для цього визначає етос культури в її постмодерних вимірах, звертає увагу на людське світовідношення та його зв’язок із філософією та образністю мистецтва, досліджує феномен сакрального та його прояви в мистецтві, а також розглядає основні аспекти мистецької самоідентифікації в художній творчості. Другий розділ присвячено аналізові культуротворчих ідей некласичної естетики. Зокрема, дослідник подає власну концепцію «Леверкюнівської душі» модерністської трансформації культури і мистецтва: він уважає, що герой роману Томаса Мана «Доктор Фавстус» Леверкюн персоніфікує характерні риси сучасної культури, і можна твердити про зміну «фавстівської душі» на «леверкюнівську». «Мотив Леверкюна» виражає декадантську, аванґардистську та постмодерністську спрямованість сучасної культури. Крім цього, в другому розділі досліджено суть аванґардного мистецтва, визначено основні риси естетики українського аванґарду та представлено проєкт естетики універсалізму в його культурноцивілізаційній перспективі.

У третьому розділі автор аналізує взаємовідношення естетики, мистецтва і виховання в добу постмодерну, що окреслює характер некласичної естетики. На основі цього аналізу він прагне виявити ідеї некласичної естетики в арт-практиках сучасних українських художників. Наприкінці, у четвертому розділі, зібрано Личковахові відгуки та рецензії на дисертаційні дослідження проблем некласичної естетики, написані в Україні протягом останніх років.

Книжка Володимира Личковаха, окрім того, що представляє феномен некласичної естетики, має інтенцію утвердити її теоретичний та практичний статус у культурному бутті сучасного світу мистецтва. Теоретичне осмислення некласичної естетики додає засобів і для аналізу сучасного мистецтва, і для естетичного виховання.

Друкувати