Друкувати
Неділя, Травень 26, 2019 - 12:12

Мережі і мережні війни. Майбутнє терору, злочинності та бойових дій

Січень 2017

Прихід інформаційної епохи докорінно змінив ландшафт реальности, зокрема соціяльної. Постала ціла низка «викликів», на які треба швидко реаґувати і відповідати. Одним із таких «викликів» є мережна війна, яка, стверджують редактори книжки, американські експерти в питаннях оборони й національної безпеки Дж. Арквілла і Д. Ронфельдт, позначає новий вимір соціяльних конфліктів.

Поняття «мережної війни» окреслене як відповідник військового поняття кібервійни. Редактори зауважують, що коли на початку 1990-х років розроблялася концепція нового виду воєнного конфлікту, постала потреба знайти поняття, що позначало би конфлікти в інформаційну епоху «на менш військовому, менш інтенсивному і більш соціяльному кінці спектру». Мережна війна має подвійну природу: з одного боку, це війна, яку ведуть терористичні та злочинні організації, радикальні політичні групи тощо; з іншого ж боку, до мережної форми організації вдаються активісти громадських організацій.

Різні автори цієї колективної монографії – фахівці з безпеки, журналісти, працівники державних служб охорони, науковці – міркують про основні вияви мережних війн у сучасному світі: тероризм, діяльність злочинних мереж, вуличні війни (хуліганів, анархістів, футбольних фанатів), дисидентська боротьба за демократію, виступи антиглобалістів, атаки хакерів та кібертерористів тощо. Книжка містить рекомендації щодо можливих способів боротьби зі злочинними чи терористичними мережами, поліпшення діяльности громадських організацій (наприклад, екологічних рухів), нарешті – способів розвитку та вдосконаленню теорії мережної війни. Патос книжки стосується «боротьби за майбутнє», а тому мережна війна постає не просто як технологія, але як доктрина.

Друкувати