Друкувати
Субота, Березень 23, 2019 - 13:09

Ментальні кордони в Європі без кордонів

Грудень 2016

Своє дослідження автор означує як спробу подивитися на глобальні континентальні й локальні перетворення з перспективи особистостей і суспільних мікроструктур. Для цього застосовано інтердисциплінарний підхід — поєднання інтерпретативної антропології, соціологічно ґрунтованої теорії та мета-етнографії. Своєрідний антропологічно-соціологічний метод, презентований цим дослідженням, Даріюш Вояковський перетворює на інструмент для дослідження проблем ідентичности, мультикультуралізму, космополітизму, відношення «свій — чужий» у сучасній Европі.

Розпочинає автор із окреслення загального тла проблематики (перший розділ), означення головних понять (другий розділ) і представлення методологічних принципів (третій розділ). Насамперед він аналізує головні концепції сучасности й означує поняття, якими послуговуватиметься в подальшому розгляді. Ключами-поняттями, що відчиняють двері до розуміння сучасної Европи, на його думку, є «свій» і «чужий», «етнічність», «ідентичність». Особливу увагу приділено категоріям «свій» та «чужий», що їх Даріюш Вояковський співвідносить із етнічністю й ідентичністю. «Своє» і «чуже» постають елементами світогляду особистости, будучи водночас поняттями, що конституюють систему уявлень суспільних груп. Одним із наслідків цього є витворення символічних і конструйованих меж цих груп, які визначають суспільну ідентичність особистостей. У третьому розділі автор репрезентує дослідницькі техніки й дає загальну характеристику проведеним дослідженням.

Решту розділів (4–6) присвячено різним аспектам аналізу «свого» і «чужого». У четвертому розділі автор робить спробу реконструювати способи сприймання европейськости в чотирьох локальних спільнотах півдня та сходу Польщі (автор використовує матеріял, зібраний у Бєльську-Підляському, Цєшині, Ґорліцах і Сяноку). П’ятий розділ присвячено аналізові індивідуальних проєктів, які інтерпретують себе й інших у перспективі динаміки сучасного соціяльного світу. Автор подає характеристику індивідуальних типів проєктів інтерпретації себе та інших (турист, волоцюга, кар’єрист, новий европеєць, національний місіонер, локаліст). У шостому розділі дослідник розглядає витворення групових кордонів під впливом співвідношення «свій — чужий». Зокрема, в цій частині представлено типи групових кордонів, а також проаналізовано особливості їхнього прояву в моноетнічному середовищі та середовищі великих міст (на прикладі Пільзна, Ряшева та Варшави).

Книжку завершує авторський «погляд у майбутнє». Даріюш Вояковський стверджує, що проблематика ментальних кордонів Европи вимагає подальшого вивчення з пошуком нових, потенційно істотних дослідницьких просторів. Це дасть змогу вказати на поділи, що можуть стати тими чинниками, які визначатимуть поведінку та позиції сучасних европейців.

Друкувати