Друкувати
Середа, Травень 22, 2019 - 05:52

Куди рухається світ

Жовтень 2017

Амбітна назва без знака питання виявляє, що перед нами публіцистика. «Куди рухається світ» — це збірник блоґів, авторських колонок, доповідей, есеїв та інтерв’ю Ярослава Грицака за 2010–2014 роки, написаних для різноманітних інтернет-порталів і видань. Їх об’єднують декілька наскрізних сюжетів: дебати про модернізацію України, вписування її проблем (корупції, браку демократії, революційних викликів, економічних криз, узаємовідносин еліт і громадськости тощо) у глобальний контекст, а також ціннісні виміри соціяльних змін. Тексти, вміщені у виданні, інтелектуально насичені та полемічні, ніби компенсують тривалу відсутність суто наукових Грицакових праць.

Уважний читач упізнає тут запозичення та розробку ідей Роберта Патнема, Роберта Леонарді й Рафаели Нанеті (викладені у «Творенні демократії»), Дуґласа Норта, Джона Воліса, Барі Вайнґаста («Насильство та соціяльний порядок»), Ернанда де Сото («Загадка капіталу»), Дарона Аджемоґлу та Джеймса Робінсона («Чому нації занепадають?»), Роналда Інґлегарта з проєкту «Світового дослідження цінностей». Деякі книжки згадано безпосередньо, ідеї з інших, як-от Патнема, Леонарді та Нанеті, присутні радше підтекстово. Певною мірою, Грицакові тексти є популярним коментарем до них, із урахуванням українського виміру.

Тож на громадськість, яка не має безпосереднього стосунку до соціяльної науки, вони, доступно та привабливо написані, матимуть продуктивний вплив, а для більш спеціялізованої авдиторії правитимуть за дороговказ до стилю публічної науки, досі не цілком опанованого у вітчизняній академічній спільноті. Цю авторову майстерність зумовлює віртуозність, із якою він вибудовує зв’язок між буденними враженнями, плинними спостереженнями, особистим досвідом та ширшими узагальненнями, що спираються на ґрунтовні дослідження, дані з яких Грицак запозичує. Зважаючи на згадані теоретичні та методологічні орієнтири, авторові рецепти в питаннях протидії корупції, ролі еліт, значення культурних чинників не відзначаються новизною, однак вони прикметні переконливістю, зрозумілістю і своєчасністю.

Якщо згадані праці, на які спирається Грицак, є дороговказом для науковців, то його власна книжка — це радше змістовний орієнтир для громадянського суспільства.

Вочевидь, інтерес викликатимуть прогностичні тексти, як-от інтерв’ю 2012 року для газети «Експрес» «Нова революція висить у повітрі», в якому Грицак роздумує про можливість протестної мобілізації в Україні, зокрема імовірність кровопролиття, з огляду на небажання влади йти на поступки громадянському суспільству та репресивні методи переслідування опозиції. Така спостережливість іще більше надаватиме авторовим арґументам переконливости.

З особливим стилістичним блиском написано «інтимні» есеї, присвячені спогадам про важливі постаті на власному науковому шляху: Тоні Джадта, Дмітрія Фурмана.

Друкувати