Друкувати
Вівторок, Березень 19, 2019 - 12:14

Коран

Березень 2017

Фраґмент першого академічного перекладу Корану українською мовою охоплює приблизно п’яту частину всього тексту Святого Письма мусульман – чотири початкові (найдовші) сури. Праця ґрунтується на пріоритетних засадах філологічної інтерпретації тексту першоджерела, ключових концептів Корану, розкритті понятійного апарату «класичного» та «реґіонального» ісламу. В основу коментарів покладено автохтонну екзегезу, класичні арабські словники, дослідження зарубіжних сходознавців та іншомовні переклади цього видатного твору.

Кожний новий переклад Корану – це завжди ще одна спроба осмислити його сутність, соціяльні ідеали, пріоритетні цінності й орієнтири. Україна його досі не мала. (Укладач виданої років зо три тому по-українськи тематичної хрестоматії «Історія середньовічного Сходу», вмістивши туди уривки з Корану, невимушено зазначив: «Переклад з арабської І. Крачковського».) Пасивність української академічної науки в ісламознавчій тематиці спричиняє те, що цю нішу заповнюють нефахові, комерційні, тенденційно-марґінальні та ідеологічно заанґажовані праці. Посилення в Україні інтересу до ісламу, до його культурних і духовних надбань викликає потребу в об’єктивній інформації про віровчення, духовні цінності та релігійну практику мусульман. Переклад українською мовою Корану – добрий початок праці, спрямованої на те, щоб задовольнити цей інтерес. Методи, принципи й теоретичні засади пропонованого академічного перекладу українською мовою, що органічно інтеґрується до світового ісламознавства, окреслено в попередніх публікаціях Валерія Рибалкіна. Головний із них – обов’язкове звернення до першоджерел і матеріялів, що стосуються різних форм побутування ісламу – від минулого до сьогодення.

У виданні подано також принципи транслітерації, коротку історію витоків мусульманської релігії, коментарі та переклади Корану англійською та російською мовами, а також джерела до дослідження та перекладу Корану: автохтонні коментарі, французькі та німецькі переклади, список досліджень, тлумачні й двомовні словники, довідково-бібліографічні праці та вибрані електронні версії перекладів Корану і пошукові системи.

Друкувати