Друкувати
Неділя, Травень 19, 2019 - 10:12

Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної академії наук України: Бібліографія праць наукових співробітників. 1990–2001

Травень 2017

Видання містить бібліографічні описи книг, брошур, авторефератів кандидатських і докторських дисертацій, статтей, тез доповідей, рецензій, перекладів і редакційних робіт працівників Інституту українознавства ім. Крип’якевича НАН України (до 1993 року – Інституту суспільних наук АН України), що вийшли у світ від 1 січня 1990-го до 1 листопада 2001 року. Матеріяли бібліографії систематизовано за відділами, які діяли в Інституті протягом 1990-х років і відображають основні напрями його досліджень. Це – відділи археології, історії середніх віків, нової історії України, новітньої історії, української мови, української літератури та філософії культури. Перший розділ містить перелік серійних видань і збірників Інституту – наукових журналів, бібліографічних покажчиків, багатотомних збірників документів, словників, краєзнавчих серій, колективних монографій, збірників статтей і матеріялів конференцій. Включено також спільні видання Інституту з іншими установами чи товариствами. Відповідно до профілю Інституту значна частина його публікацій має міждисциплінарний характер. Укладена бібліографія є не лише функціональним покажчиком, а й джерелом з історії Інституту та гуманітарної науки України у період формування новітньої української державности, демократизації суспільства й після скасування цензурних обмежень.

Друкувати